IP-reiting (tolm)

Spetsiaalsetes tolmukambrites on meil võimalik eri testide abil hinnata valgustite kindlust tahkete osakeste suhtes (sõltuvalt eri tüüpi valgustitele esitatavatest nõuetest).
Kaitse tahkete osakeste vastu
Tahkete osakeste sisenemise kaitseastmeid on kuus (näitab toote IP-reitingu esimene number).

>50 mm: suurem kehaosa (nt käeselg), kuid mitte kaitse tahtliku kokkupuute korral.
>12,5 mm: sõrmed või samasuured esemed.
>2,5 mm: tööriistad, jämedad juhtmed jne.
>1 mm: tavalised juhtmed, kruvid jne.
Kaitse tolmu vastu: tolmu sisenemine pole täielikult takistatud, kuid seda ei tohi siseneda seadme töö häirimiseks piisaval hulgal; täielik kaitse kokkupuute vastu.
Tolmukindel: tolmu sisenemine on takistatud; täielik kaitse kokkupuute vastu.

Tolmukambri test
Tolmukambris sooritatavate testide eesmärk on kontrollida meie valgustite tööd äärmuslikes keskkonnatingimustes. Testi pikkuse ja tolmuosakeste parameetrid määravad vastavad rahvusvahelised standardid. Tolmuosakeste liikumist testialas mõjutatakse suruõhuga. Õhuvool paneb ka kambris olevad tolmuosakesed liikuma.