IP-reiting (vesi)

Spetsiaalsetes märgruumides on meil võimalik eri testide abil hinnata valgustite vee- ja niiskuskindlust (sõltuvalt eri tüüpi valgustitele esitatavatest nõuetest).
Toodetele antakse kahekohaline IP-kood, nt IP22, IP44 jne. Esimene number tähistab tahkete osakeste sissepääsu kaitseastet ja teine number veekindlusklassi (kokku kaheksa taset).

1. Tilkuv vesi: tilkuval veel (vertikaalselt langevad tilgad) puudub kahjulik mõju.
2. Tilkuv vesi, kui valgusti on 15° nurga all: vertikaalselt langeval veel puudub kahjulik mõju, kui korpus kallutatakse tavaasendist 15° nurga alla.
3. Vee pihustamine: kuni 60° all vertikaalselt pihustataval veel puudub kahjulik mõju.
4. Vee pritsimine: mis tahes suunast korpusele pritsitaval veel puudub kahjulik mõju.
5. Veejuga: otsikust (6,3 mm) mis tahes suunas vastu korpust juhitaval veejoal puudub kahjulik mõju.
6. Tugev veejuga: mis tahes suunas (12,5 mm otsik) vastu korpust juhitaval tugeval veejoal puudub kahjulik mõju.
7. Vee all (kuni 1 m): kui korpus viiakse kuni 1 m sügavale vee alla (rõhk ja aeg paika pandud), ei tohi korpusesse tungida kahjulikus koguses vett.
8. Vee all (üle 1 m): seadet võib tootja juhiseid järgides hoida püsivalt vee all. Enamasti tähendab see hermeetiliselt tihendatud seadet. Ent teatud seadmete puhul võib sellega kaasneda vee sisenemine, kui see ei põhjusta kahjulikke tagajärgi.