Keskkonnapoliitika

Vastavalt Glamoxi viiele põhiväärtusele on meie äriüksused pühendunud oma protsesside ja toodete täiustamisele, võimaldades Glamoxil aidata kaitsta ja vähendada keskkonnamõju meie toodete kogu eluea jooksul.
Oskuste, võimaluste ja kultuuri arendamine pideva täiustamise ja teadmiste kõrge taseme hindamiseks on meie võtmeks kvaliteetsete, pika eluea ja madala energiatarbimisega keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamiseks, tootmiseks ja müümiseks.

Kohustus täita kohalikke, ülemaailmseid valitsuse nõudeid ja enda kehtestatud nõudeid aitab vähendada keskkonnamõju. See tähendab järgmisi eesmärke:
- jäätmete vähendamine
- korduvkasutuse suurendamine ja
- kasutada võimalikult palju keskkonnasõbralikke transpordilahendusi
- energiatarbimise vähendamine
- vältida heitmeid

Seadusega sätestatud nõuded
Glamox Luxo Lighting järgib RoHS-i direktiivi nõudeid (Ohtlike ainete sisaldust elektri- ja elektroonikaseadmetes piirav direktiiv). Nõuetele vastavuse tagamiseks valime hoolikalt elektrikomponente ja nende tarnijaid.

Meie tooted on valmistatud WEEE direktiivi järgides (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv), mis nõuab toodete arendamist ja projekteerimist selliselt, et neid oleks lihtne umber töödelda.

Failid

ISO 14001 keskkonnasertifikaadid