Glamox Luxo valgustid ja keskkond

Meie valgustitel on pikk eluiga. Selleks on vaja energiat säästvaid lahendusi. Glamox Luxo Lighting aitab keskkonda säästa madala energiatarbega heade toodete abil.
Valgustite keskkonnamõjutused tulenevad 90% energiatarbimisest ning tootmine, transport ja ümbertöötlemine moodustavad kõigest 10%. Seepärast ongi meie eesmärk olla parimate lahenduste arendaja: paremad valgusallikad, tõhusad reflektorid, uus optika ja kaasaegsed juhtsüsteemid on heade ja säästlike valgustite alustalaks.

Keskkonnapoliitika
Meie eesmärk on keskkonnasõbralikult valmistada energiasäästlike valgusallikatega tooteid. Meie mitmed tootmisüksused vastavad ISO 14001 keskkonnastandardi nõudmistele. Keskkonnapõhimõtted on meie kvaliteedisüsteemide lahutamatu osa.

Meie tegevuse kõige olulisemad keskkonda puudutavad aspektid on järgmised.

• Lõppkasutajale müüdud valgustite energiakulu
• Toodete eluiga, materjalivalik ja taaskasutus
• Energiakulu ja materjalid tootmisprotsessides
• Toormaterjalide, pool- ja valmistoodete transport
• Tootmisjäätmed

Seadusega sätestatud nõuded
Glamox Luxo Lighting järgib RoHS-i direktiivi nõudeid (Ohtlike ainete sisaldust elektri- ja elektroonikaseadmetes piirav direktiiv). Nõuetele vastavuse tagamiseks valime hoolikalt elektrikomponente ja nende tarnijaid.

Meie tooted on valmistatud WEEE direktiivi järgides (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv), mis nõuab toodete arendamist ja projekteerimist selliselt, et neid oleks lihtne umber töödelda.