Ettevõtte Glamox Group käitumisjuhend

Glamox on Norras tegutsev tööstusgrupp, mis töötab välja, valmistab ja levitab professionaalseid valgustuslahendusi maailmaturu jaoks. Meie visioon on olla valgustuslahenduste juhtiv tarnija maailma mere- ja avamereturu jaoks ning olla juhtiv valgustuslahenduste pakkuja Põhja-Euroopa professionaalse ehitusturu jaoks.
Meie käitumisjuhendi eesmärk on panna alus püsivale läbipaistvale ettevõtluskultuurile ja säilitada Glamoxi terviklikkus aidates töötajatel järgida häid äritavasid. Meie käitumisjuhend sisaldab meie põhiväärtuseid ja meie ettevõtte ühiskondliku vastutuse põhimõtteid. 

Kõik töötajad (k.a ajutised kohatäitjad) ja juhatuseliikmed peavad järgima Glamoxi käitumisjuhendit ja muid põhimõtteid ja suuniseid. Kui te olete ebakindel, kas mõni tegevus on kooskõlas ettevõtte põhimõtetega, arutage seda oma otsese ülemuse või juhtkonda kuuluva isikuga.

Download pdf


download_pdf
Ettevõtte Glamox Group käitumisjuhend