LED ja eluiga

Üks LED-tehnoloogia eelistest on selle pikk eluiga. Kuna LEDides ei ole liikuvaid osasid ega hõõgniiti, mis võib puruneda, võib tema eluiga olla pikk.

Eri valgusallikate, nagu leed, halogen, metallhaliid ning luminofoorlambid, valgusjõud väheneb aja jooksul.  Valguse kogust valgusallikast spetsiifilise aja jooksul hakatakse tulevikus nimetatakse lambi valgusvoo hooldeteguriks, või LLMF.  Leedmooduli eluiga võib defineerida ajaühikuna, mille jooksul valguse väljundvõimsus või hooldetegur, saavutab 70% algsest võimsusest. Seda nimetatakse ka L70-ks. Teisiti öelduna ei kustu moodul viivitamatult, nagu paljud tavavalgusallikad, vaid valgusvoog väheneb aeglaselt. Valgustusee projekteerijad arvestavad sellega valguspaigaldise arvutamisel. Kuna nad soovivad säilitada valgusvoo taset paigaldise eluea lõpus, siis selleks nad tihti lisavad valgusteid algses paigaldises. Seetõttu on algse paigaldise valgusvoog kõrgem võrreldes lõpuga. Valgustitööstus on standardiseerinud leedi eluea L70 = minimaalselt 50000 tundi, mis vastab LLMF 0,7 seni, kuni valgustuspaigaldis on saavutanud sama tundide arvu.

Leedvalgusti tegelik eluiga on tähtis tasuvuse arvestamisel


 
Mõnedel meie toodetel on valgusvoo vähenemine väiksem antud standardist. Peale 50000 tunni möödumist pole jäänud järele mitte 70%, vaid isegi 80% või rohkem algsest valgusvoost. Sellisel juhul on LLMF 0,8 või rohkem, ning valgustuse projekteerijal puudub suur vajadus valgustite lisamiseks. Sellise täiustusega võib vähendada kuni 25% valgustite vajadusest, sõltuvalt lae tubist. See omakorda tähendab pisemaid kulutusi paigaldusele ning ka pisemat elektriarvet. Samal ajal valgustugevus vastab kehtestatud normidele. 

Leedi eluea uued standardid
Nüüdseks on avaldatud uued rahvusvahelised standarid, mis sätestavad leedvalgustite eluea avaldamise. Uued standardid on: IEC 62717, üldvalgustuse leedmoodulid – tehnilised nõuded ning IEC 62722-2-1, erinõuded leedvalgustitele

Mida need standardid sätestavad?
IEC 62722 sätestab testimismeetodid ning minimaalse nõutava testimisaja pikkuse leedmoodulite jaoks. Minimaalne testimisaeg on 6000 tundi, mille jooksul iga 1000 tunni järel fikseeritakse valgusvõimsus. Need väärtused on tuletatud IEC TM21 meetodite järgi.

Mis on uut?
Leedmoodulite ning liiteseadme eluiga peavad olema esitatud eraldi. Kui liiteseadme eluiga on lühem leedmooduli elueast, siis enne valgusti eluea lõppu võib olla vaja vahetada liiteseadis välja. See tähendab, et ei piisa vaid ühest numbrist kogu valgusti eluea näitamiseks. Kasulik näitaja leedi keskmise kasuliku eluea näitamiseks on kasutusele võetud IEC62717-s. Selleks on kulunud aeg, mil 50% leedvalgustitest on jõudnud märgitud tasemeni, näiteks L80. 

Kuidas Glamox avaldab leedvalgustite eluiga
Leedmooduli eluiga valgusti sees on sõltuvuses valgusvoo vähenemisega lubatud töötemperatuuri juures. L70, L80 või L90 näitavad, kui palju luumeneid (protsentides võrreldes algväärtusega) on eluea lõpus järel. L-väärtust võivad aidata seletada ka B- ja C-väärtused. 

Glamox avaldab kõikide valgustite juures:
Keskmine kasulik eluiga (IEC62717) LxB50  Ta 25° korral. Lx võib olla vahemikus 70 kuni 90
Valgusallika hooldetegur (LLMF) 50000h, B50, Ta 25°. Factor vahemikus 0 kuni 1.

Tööstusvalgustite juures avaldame lisaks:
Keskmine kasulik eluiga (IEC62717) LxB50  maksimaalse Ta korral. Lx võib olla vahemikus 70 kuni 90 sõltuvalt valgustist, ning vastav eluiga võib olla mõnedel valgustitel kuni 100000 tundi


B väärtus
Rikete osakaal By väljendab järk-järgulist valgusvoo vähenemist samatüübiliste leedmoodulite koguarvust protsentides. B50 tähendab, et deklareeritud L-väärtus saavutatakse  minimaalselt 50% leedmoodulitega ning ülejäänud 50% võivad omada pisemat valgusvoogu. B10 tähendab, et minimaalselt 90% leedmooduleid vastab deklareeritud L-väärtusele ning vaid 10% leedmoodulitel on pisem valgusvoog deklareeritust. Seetõttu B10 on hulga konservatiivsem B50-ga võrreldes. Praktikas tähendab see seda, et B10 saavutatakse leedmoodulite elutsükli varasemas staadiumis võrreldes B50-ga. Glamox kasutab leedide eluea juures B50-t standardsena.


C väärtus
Rikete osakaal C väljendab järsku valgusvoo vähenemist samatüübiliste leedmoodulite koguarvust protsenides nende määratud eluea jooksul. Katastroofiline rike on siis, kui leedmoodul ei eralda mittemingisugust valgust. Glamox ei avalda C väärtusi. 

 
Joonisel on kujutatud kaks faktorit, mis avaldavad mõju leedvalgusti elueale – astmeline valgusvoo vähenemine või järsk vägusti rike.Allikas: ZVEI.

F väärtus
F-väärtus näitab kombineerituna riket. Se on kombinatsioon järk-järgulisest vähenemisest (B) või täielikust lakkamisest (C). 

Liiteseadme eluiga
Leed-liiteseadet ei saa võrrelda teiste elektrooniliste liiteseadmetega, nagu näiteks T5 luminofoorlampide elektroonsed liiteseadmed (HF). Oodatav eluiga sõltub liiteseadme enda ehitusest, kasutatud komponentidest ning komponentide töötemperatuurist. Glamox kasutab vaid juhtivate liiteseadmete tootjate toodangut. Liiteseadmel on alati näidatud temperatuuri väärtus Tc , mida ei tohi kunagi ületada. Tihti valgusti lubatud maksimaalne töötemperatuur (Ta) maksimaalset Tc  temperatuuri. Ta temperatuuriga me deklareerime minimaalse eluea 50000 tundi oodatava rikete arvuga 10%.

Miks L-väärtus on nii oluline?
L-väärtus on otseselt seotud hoolduteguriga (MF), mida on kasutatud valgusarvutustes. MF sisaldab järgmisi parameetreid: 

MF=LLMF x LSF x LMF x RSMF
LLMF = lambi luumenväärtuse hooldetegur
LSF = lambi asendamistegur. LSF tegurit võib vältida (võib võtta aluseks 1,0), kui valgustid asendatakse koheselt peale rikke ilmnemist.
LMF = valgusti hooldetegur. Sõltub valgusti tüübist, ümbritseva keskkonna puhtusest ning lõpuks valgusti puhastamise sagedusest.Normaalne väärtusvahemik puhastes siseruumides on 0,93–0,98.
RSMF = ruumipindade hooldetegur. Sõltub ruumi peegeldustegurist, ruumi puhtusest ning puhastuse intervallist. Normaalne väärtusvahemik puhastes siseruumides on 0,95–0,97.
LLMF on põhimõtteliselt sama, mis L-väärtus. L80 vastab LLMF 0,8-le. Selleks, et leida korrektne L-väärtus, on vaja defineerida korrektne eluiga ning korrektne lubatud ümbritsev töötemperatuurIn (Ta). 

LMF ja RSMF väärtused on defineeritud EN 12464-2 normides ning enamikes valgusearvutusprogrammides on olemas vastavad tabelid, mis hõlbustavad õige väärtuse valikut.

Näide 1:
Süvistatud leedvalgusti avatud kontoris. Selle valgusti eluiga L90 = 50000 hours Ta 25 kraadi korral. Puhas keskkond, puhastusintervall kaks korda aastas, peegeldustegurid 70, 50, 20.

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF = 0,9*1*0,96*0,96 = 0,83

Näide 2:
Süvistatud leed-allvalgusti koridoris. Selle valgusti eluiga L80 = 50000 tundi Ta 25° korral. Puhas keskkond, puhastusuintervall kaks korda aastas, peegeldustegurid 70, 50, 20.

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF = 0,8*1*0,96*0,96 = 0,74
1Avatud ehitusega valgustites kasutatavate leedide eluiga võib olla pikem, kui kinnistes valgustites. Näiteks allvalgusti eluiga L70 võib olla 100000 tundi 25° juures ja 70000 tundi 35° juures (Max Ta). Suletud valgustis võib olla eluiga 75000 tundi.