Leedi kontrollnimekiri

See on Glamoxi leedvalgustite kõigi asjakohaste funktsioonide nimekiri. Selles sisalduv teave on üldise iseloomuga ning ei pruugi kehtida kõikide Glamoxi valgustite kohta. Konkreetsete küsimuste korral pöörduge Glamoxi müügiesindaja poole.
 
Teema Selgitus
Leedvalgusti eluiga (L70)

Avaldame kõikidele valgustitele järgmised andmed:
• Mediaan-kasulik eluiga (IEC 62717) LxB50  Ta 25° C juures. Lx võib varieeruda 70 kuni 90 sõltuvalt tootest, ning vastav eluiga on kuni 100000 tundi.  
• Valgusallika luumenite hooldusväärtus (LLMF) 50000 tundi, B50, Ta 25° kraadi korral. Faktori väärtus vahemikus 0 kuni 1,0.
Tööstusvalgustitel avaldame lisaks: 
• Mediaan-kasulik eluiga (IEC 62717) LxB50 maksimaalse Ta korral. Lx võib varieeruda 70 kuni 90 
Valik meie tooteid töötavad L70 50.000 tundi 55° kraadi juures. Loe lisaks leedi luumenväärtuse kahanemisest  LED alajotusest meie kodulehel.Leedi liiteseadme eluiga Glamoxi valgustites kasutuselolevad leed-liiteseadmed kestavad vähemalt 50000 tundi maksimaalse lubatud Ta korral. Minimaalselt Ta on 25°C. Normaalselt võib olla vigade arv kuni 10%. Spetsiaalsetel liiteseadmetel on eluiga kuni 100000tundi maksimaalselt lubatud temperatuuri korral.

Leedi eluea
dokumentatsioon
Leemooduli ja liiteseadme eluiga on dokumenteeritud peale komponentide Tc punkti temperatuuri mõõtmisi (Tc punkt on spetsiifiline punkt komponendil) ning võrdlusi komponendile lubatud maksimaalse temperatuuriga. Temperatuuri mõõtmised teostatakse Glamoxi laborites ümbritseval temperatuuril 25°C. Mõõtmistulemused ja eluea kalulatsioonid on soovi korral saadaval.

Mida tähendab Ta Glamoxi valgustitel? Glamoxi valgustid on mõõdetud ja sobilikud kasutamiseks ümbritseva temperatuuriga 25°C, kui pole teisiti märgitud. Valik meie vagusteid on sobilikud kasutamiseks ümbritseva temperatuuriga kuni 55°C.

Mis juhtub, kui üks leed suuremast moodulist
läheb rikki?
Standardne tooteohutus kõigil Glamoxi moodulitel on see, et üksiku leedi rike paljude leedidega leed-moodulil põhjustab lühise leedis. Lühis tagab selle, et vool juhitakse jätkuvalt läbi kogu leed-mooduli, mille tagajärjel ülejäänud leedid jätkavad töötamist.

Mis on luumenid valgustist leed-valgusti korral? Glamox avaldab tegeliku luumenväärtuse, mis tuleb valgustist välja, kõikidele toodetele nende tootelehtedel internetis. Soovitame klientidel tähele panna erinevust luumeneid valgustist ja leedmooduli enda luumenväärtuste vahel.

Milline on sama
generatsiooi
leed-moodulite
valgusvõimsuse erinevus?
Glamoxi valgustite luumenid valgustist võivad erineda +/- 10%.Mis on värvsustemperatuur?

Glamoxi valgustite värvsustemperatuur on märgitud tootelehel inetrnetis.

Mis on värvierinevus? Glamoxi valgustite värvierinevus on kirjeldatud MacAdami astmetega. Mida rohkem astmeid, seda suurem erinevus. Selgitus on leitav leed alamlehelt internetis. Enamik Glamoxi valgusteid omab 3 astmelist MacAdami värvierinevus. See on tähendab +/-100K 3000kelvini korral, kuid kelvinite erinevus suureneb suuremate värvsustemperatuuride korral. Teised vahemikud kuni 5 MacAdami astmeni võivad olla kasutuses, sel juhul on need selgelt märgitud tootedokumentatsioonis.

Milline on värvide
stabiilsus eluea jooksul?
Aja jooksul võib tekkida pisike värvimuutus tänu muutustele leedi sees. Selline muutus on tõenäoline kõrgema MacAdami astmete (näit. 4) korral.

Mis on Ra? Enamike Glamoxi valgustite Ra indeks on 80. Osade toodete Ra väärtus võib olla ka kõrgem, sel juhul on see märgitud tooteandmetesse.

Kas Ra muutub eluea
jooksul?
Glamoxi valgustite Ra indeks on normaalselt tähistatud, kui minimaalne väärtus, st et Ra indeks ei lange mitte kunagi alla selle väärtuse kogu enda eluea jooksul.

Milline on leedmooduli
keemiline vastupidavus (roostekindlus)?
Teatud tüüpi leedmoodulid võivad reageerida keemilistele ühendtele, nagu fluoriidid, väävliühendid, jt. Mainitud gaaside olemasolul on vajalik spetsiaalselt hoolikat lähenemist leedvalgustite valikul. Võtke palun ühendust Glamoxi müügisindajaga lisainformatsiooni saamiseks enda projekti kohta.

Millist tehnoloogiat
kasutatakse timmimiseks?
Leedide timmimiseks on kasutusel 2 lahendust. 1. Lineaarne voolu vähendamine, kus väljundvoolu vähendamisel väheneb ka valgusvõimsus (nimetatakse ka amplituudmodulatsiooniks). 2. PWM (Pulse Width Modulation), kus väljundvoolu vähendatakse tükeldamise teel. PWM timmimine on segu amplituudmodulatsioonist ja PWM on eelistatud enamike leed-liiteseadmete tootjate poolt. Enamikes Glamoxi valgustites on kasutusel liiteseadmed väljundsagedusega minimaalselt 400Hz, et vältida värelust.

Kas valgustehnilised
andmed
on saadaval?

Jah, meie kodulehel.


Kas on olemas
fotobioloogiline dokumentatsioon (näiteks silmade kahjustamine)?
Jah, kõik Glamoxi valgustid vastavad standardile EN 62471-1 Lampide ja lambisüsteemide fotobioloogiline ohutus. ENEC ja CE märgid meie toodetel kinnitavad vastavust.

Kas leed-moodul on
vahetatav?
Jah, vaid kvalifitseeritud personali poolt. Leedmooduli vahetus on mõistlik teostada vaid positiivse kuluanalüüsi korral, kuna võivad tekkida probleemiga leedmooduli väljundvõimsuse ning liiteseadmega ühilduvusega. Osa meie valgusteid on täielikult sisseehitatud leed-moodulitega.

Kui moodul on vahetatav,
siis kas ta on ka tuleviku-kindel?
Jah. Zhaga poolt heakskiidetud moodulitel on kuju ja kinnitused, mis võimaldavad neid asendada tulevikus.