Õigusteave

Kasutustingimused

Tingimustega nõustumine

Kasutades seda veebilehte, sealhulgas allalaadimise ala, saatmise nimekirjasid, investorsuhete infot, toote informatsiooni, pressiteateid või muid teenuseid Glamox veebilehel ("Teenus") nõustute järgmiste kasutustingimustega.

Glamox jätab endale õiguse muuta, muuta või lõpetada Teenust ja jätab endale õiguse uuendada neid kasutustingimusi igal ajal ilma ette teatamata.

Teenuse kasutamine

Te ei kasuta Teenust ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või keelatud nende nõuete, tingimuste ja märkustega. Te ei tohi Teenust kasutada viisil, mis võiks kahjustada, keelata, üle koormata või rikkuda Teenust.

Osade Teenuste kasutamiseks on teil vaja avada konto, valides parooli ja / või kasutajanime. Tehes seda olete täielikult vastutav oma parooli ja konto konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning mistahes tegevuste eest, mis on seotud teie kontoga seni, kuni olete teavitanud Glamoxit teie konto loata kasutamisest või muu rikkumisest.

Dokumendid ja teave

Saadaolevad dokumendid ja teave, sealhulgas tekstid, pildid, graafika, helifailid, animatsioon, videofailid ja nende korraldus, on Teenuse autoriõiguse subjektiks ning intellektuaalse omandi kaitse all. Neid ei tohi kopeerida äriliseks kasutamiseks või jagamiseks ning ei tohi muuta või edasi saata teistele veebisaitidele.

Kaubamärgid

Kõikide Teenuses kasutatavate kaubamärkide õigused kuuluvad Glamoxile, kui ei ole teisiti öeldud.

Lingid

Teenus sisaldab otselinke teistele veebilehtedele, mis ei ole Glamoxi kontrolli all. Glamox ei vastuta ja ei toeta lingitud veebilehtede sisu.

Vastutusest keeldumine

Glamox ei ole ühelgi juhul vastutav  otsese või kaudse kahju tekkimise eest, või mis tahes kasutusest tingitud kahjude eest, mis tulenevad või on seotud selle Teenuse kasutamisest või toimimisest, sealhulgas tarkvara, dokumendid ja andmed, või nende kadumine, kui kahju tekitati tahtlikult või nõuetekohase kohustusliku tootevastutuse seadusi rikkudes.

Valitsev seadus ja kohtualluvus

Teenus ja Teenusest tulenevad või seotud vaidlused on reguleeritud Norra seadustega.

Andmekaitse

Kogumine ja töötlemine

Glamox kogub ja säilitab teie poolt registreerimisel esitatud informatsiooni seni, kuni te pole seda keelanud. Isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress salvestatakse ainult siis, kui olete need andmed ise sisestanud (näiteks uuringu, võistluse või lepingu täitmise kontekstis registreerimine). Lisaks võivad meie serverid salvestada teie Interneti-teenuse pakkuja nime, veebilehe, kust te meid külastate, veebisaidid mida te külastate, kuupäeva ja külastuse pikkuse.

Küpsised

Glamox AS eesmärgiks on käsitled isikuandmeid austuse ja hoolega. 

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda oma kasutajatele tõhusat  ja efektiivset veebilehte. Me ei avalikusta salvestatud informatsiooni teistele ja te võite igal ajal nõuda juurdepääsu teie firma salvestatud andmetele ning nõuda teie ja teie firma teabe kustutamist.

Kasutades glamox.com/est olete nõus, et me salvestame küpsiseid brauseris.

Küpsised on standardne Interneti tehnoloogia, mis on kasutusel enamikel veebilehtedel. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse arvutis brauseri mällu. Logifailid salvestatakse meie serverites, ning need sisaldavat teavet IP-aadresside, veebilehitsejate, operatsioonisüsteemide, tegevuste ja navigeerimiste kohta. Salvestatud teave aitab meid aru saada sellest, kuidas saiti on kasutatud, ning milliseid muudatusi ja parandusi on vaja teha. 

Enamikes uutes brauserites, nagu Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari on küpsiste vastuvõtmine automaatne. Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, peate muutma enda veebilehitseja seadeid selliselt, et küpsiseid ei lubata. Pange tähele, et see säte võib põhjustada asjaolu, et paljud veebilehed ei tööta siis enam korralikult.

Siin on nimekiri küpsistest, mida kasutame meie kodulehel:

Nimi: Google Analytics

Eesmärk: kogub teavet selle kohta, kuidas külastajad kasutavad veebilehte. Me kasutame seda teavet selleks, et koguda aruandeid ja veelgi parandada veebilehte. Küpsised koguvad üksnes anonüümset teavet, seega külastajate arvu kodulehel, kust külastajad tulevad ja milliseid lehekülgi külastavad.

Nimi: ASP.NET_SessionID

Eesmärk: üldised küpsised ja üldine otstarve.

Turvalisus

Glamox kasutab tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta andmeid, mis on meie kontrolli all juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kaotsimineku, hävimise või juurdepääsu eest kõrvaliste isikute poolt.

Kasutamine ja isikuandmete avalikustamine

Glamox kasutab salvestatud isikuandmeid vaid veebilehtede tehniliseks haldamiseks, klientide rahuloluuuringute haldamiseks, tooteuuringute ja turunduse jaoks vaid vajalikul määral. Glamox ei edasta mingit isiklikku teavet väljaspoole organisatsiooni ja / või üksikisikuid, välja arvatud teie selgesõnalise nõusoleku korral või meie teenusepakkujatele, kes on kohustatud hoidma teie isikuandmeid konfidentsiaalsena. Me avalikustame teie andmed valitsusasutustele vaid sel juhul, kui Glamox on heauskselt arvamusel, et ta on kohustatud seda tegema seadusega ette nähtud korras.

 

Copyright © Glamox