Mehhaanilise õla testid

Kõiki meie mehhaanilisi õlgu testitakse meie tehastes või uuringu- ja testimisüksustes.
Me toodame suurel hulgal õlapõhiseid valgusteid, nt luupvalgustid, laualambid, meditsiinilise läbivaatuse lambid ja patsientide peakohal asetsevad lugemislambid. Sellised õlad võivad hoida ka teisi esemeid, nagu näiteks arvutiterminalid. Pakume eri rakendusteks sobilikke spetsiaalseid õlgu. Igal õlal on konkreetsed näitajad ja omadused, mis sobivad paljude valdkondade ja ärilahendustega.

Liikuvad osad
Liikuvate osadega elektritooted vajavad hoolsat inseneritööd ning testimist hõõrdumisest või mehhaanilisest rikkest tekkivate võivate võimalike probleemide avastamiseks. Kõiki meie õlgu testib robot testimistsükli käigus, liigutades neid vähemalt 25000 korda.

Maksimumõla testimine: 30000 tsüklit kuue nädala jooksul (pildil)
Maksimumõlg on meie mehhaanilistest õlgadest kõige pikem ja võimsam. See võimaldab maksimaalset vertikaalset ja horisontaalset liikuvust ning kandevõimet kuni 10 kg. Robot liigutab maksimumõlga testimistsüklite käigus 30000 korda. Iga tsükkel kestab kaks minutit ja hõlmab õlaga tehtavaid kõikvõimalikke liigutusi. Selle protsessi käigus toimub kuus nädalat pidev liikumine – päeval ja öösel.