Kukkumistestid

Mehhaaniline põrutus võib toodet kahjustada. Sellest tingituna on valgusti tüübist ja otstarbest sõltuvalt kehtestatud löögikindlusnõuded. Testime oma valgusteid tüübikinnituse saamiseks vastavalt nendele nõuetele.
Mõnikord võib põrutusega kaasneda vaid kerge kahjustus, mis ei mõjuta oluliselt toote kasutust. Ent mitu väikest põrutust võivad toote lõpuks rikkuda või lühendada selle tööiga. Seepärast on oluline teada, millist mõju mehhaanilised põrutused meie toodetele avaldavad. Põrutustestid on mitmete tüübikinnituse saamise oluline osa.

Põrutus vaba langemise tagajärjel (poolsiinus)
Vaba langemise testimiskeskuses katsetatakse esemeid maksimumkaaluga 70 kg. Iga löögiimpulss salvestatakse ostsillogrammile. Langetuskõrgusest sõltuvalt võidakse saavutada kuni 300 G.

Meie vabalangemistesti torn on mõeldud kõrge G/lühikese kestusega löögiimpulsside jaoks. See vabalangemistesti süsteem tagab löögi poolsiinuslaine tulemused.