islands_brygge_skole

Trepikojad on olulised avalikud alad, mis nõuavad eritähelepanu. Tegevust toimub seal palju ja kogu liikumine peab olema ohutu ja takistusteta. Trepikojad peavad kasutajate ohutuse tagamiseks olema eriti hästi valgustatud.

Lähemalt

entrance_area_2

Fuajee on õpilastele, töötajatele ja külastajatele kohtumispaik. Tänapäevastes koolimajades on sissepääsufuajee ruum, kus inimesed kogunevad, kus toimuvad näitused ja koolinäidendid ning koolivälised üritused.

Lähemalt

corridor_3

Avalikud alad on ehk koolimaja kõige multifunktsionaalsemad ruumid. Tegevused on väga mitmekülgsed ja vaja on kunstvalgust, kuna vastavates asukohtades on sageli vähe päevavalgust. Kuna inimesi on ruumides erineval hulgal, võivad andurid olla energiatarbimise vähendamisel abiks.

Lähemalt

reference_denmark

Lasteaedade valgustus peaks edendama uudishimu, mängimise kaudu õppimist ja heaolu. Väikesed lapsed liiguvad maailmas teisiti ja ka kogevad seda teisiti kui vanemad koolilapsed ja täiskasvanud. Lasteaialapsed õpivad nägemise, imiteerimise ja puudutamise kaudu ning see seab valgustuslahendusele erinõudmised.

Lähemalt

classroom_3

Õppeprotsessi peamine osa on visuaalne. Koolipäeva jooksul on õpilaste tegevused väga mitmesugused: lugemise ajal keskendumisest ja testidest õpetajate esitluste kuulamise või puhkamiseni. Kuna üha enam koole kasutab paindlikke laualahendusi, tuleb ka valgustuslahendust vastavalt kavandada.

Lähemalt

classroom_5

Miks meie arvates on lihtsam õppida, kui olemas on esineja? Kas kehakeel ja eneseväljendus olulised info edastamisel? Kui see nii on, siis miks seisavad õpetajad tavaliselt tahvli valgustuse ja klassiruumi üldvalgustuse vahel? Võimaldades sõnumitoojal tulla valguse kätte, tagame sõnumile suurema tähelepanu.

Lähemalt

auditorium

Auditooriumid ja loengusaalid on valgustuspaigaldiste suhtes tõsine väljakutse. Mitmesuguste olukordade (nt loengupidamine ja märkmete tegemine, sisenemine ja väljumine; esitluste tegemine) jaoks vajatakse mitmesuguseid valgustusstsenaariume. Olulist rolli mängivad valgustuse juhtimise süsteemid koos hoolikalt kavandatud valgustusplaaniga.

Lähemalt

bogeskov_skolen

Raamatukogud moodustavad iseseisva õppimise- ja rühmatöö ruumi, kus toimub nii keskendumine kui ka lõõgastumine. Lisaks asjakohasele ülesannetepõhisele ja riiulite valgustusele peab ka atmosfäär olema sõbralik. Loomulik valgus ja päevavalgus loovad meeldiva õppekeskkonna.

Lähemalt

solevag_skole_references_06

Sisespordisaale kasutatakse mitmete spordialade jaoks ja valgustusvajadused erinevad vastavalt. Effektiivse kasutamise vajadusest tingituna on ühtlane valgustatus ja spordi valgustustasemega kohanduvad intelligentsed valgustuse juhtimise süsteemid olulised.

Lähemalt

islandsbrygge-school_06

Koolisööklad on tavaliselt kohad, kus saab hinge tõmmata, puhata ning suuremaid või väiksemaid koosolekuid pidada. Valgustuslahendus peaks olema kutsuv ja rahustav, valgustades samal ajal kõiki toimuvaid erinevaid tegevusi.

Lähemalt

locker_room_1

Hoiu- ja riietusruumid vajavad eredat ja ühtlast valgust. Energiasäästu potentsiaal on suur, kuna neid kasutatakse konkreetsel ajal piiratud kestusega.

Lähemalt

oyet534x295

Koolid sobivad suurepäraselt reguleeritava valge valguse funktsioonide kasutamiseks. Siin kasutatakse valgust mitte ainult õpilaste ja töötajate ööpäevase rütmi reguleerimiseks, vaid ka erksuse suurendamiseks kontrolltööde ja keskendumist vajavate ülesannete ajal.

Lähemalt