cold_storage_freezing_rooms1

Külmhoonetes on olnud pidevaks probleemiks külma ning valguse koostoimimine. Kuna luminofoorvalgustus külmades tingimustes hästi ei toimi, on ettevõtted pidanud paigaldama valgustusvajaduste rahuldamiseks rohkem valgusteid. Nüüd on lahenduseks leedvalgustus, mis tunneb end neis keskkondades suurepäraselt.

Lähemalt

parking_house_1

Parkimismaju peetakse sageli pimedateks, räpasteks, kitsasteks ja ohtlikeks aladeks. See ettekujutus on õnneks siiski kiiresti muutumas, sedamööda kui parkimismajad kaasaegsemaks muutuvad. Arhitektid, omanikud ja disainerid hakkavad aru saama, et parema välimusega ja kvaliteetse valgustusega alad rahustavad kasutajaid, meelitavad kohale rohkem kliente ja parandavad ka keskkonda.

Lähemalt

production_halls_30

Tänapäeval on montaažitööd rohkem automatiseeritud ja nõuded kvaliteedile rangemad. Allesjäänud visuaalseteks töödeks on vaja kindlasti kasutada nutikat ja ergonoomilist valgustuslahendust, et säilitada töötajate tööga rahulolu ja tööjõudlus.

Lähemalt

heavy_industry_1

Rasketööstuse alla kuuluvad kaevandamine, raua ja terase töötlemine. Neil kasutusaladel peab valgustitel olema kõrge IP klass ja mõnel alal plahvatuskindel konstruktsioon.

Lähemalt

inspections_-laboratories_1

Hoolimata tööprotsesside üha laialdasemast automatiseerimisest aitab inimsilm siiski paremini toote pinnalt vigu ja ebaregulaarsusi leida. Õigesti tehtud kvaliteedikontroll sõltub õigest lisavalgusest.

Lähemalt

control_rooms_2

Juhtimisruumide sisepaigutus on omaette teadus. Siin töötavad inimesed tihti öises vahetuses jälgides jaama seadmete hetkeolukorda. Aktiivsust tõstva ergutusvalguse ning aktiivsust langetava ning päevarütmi taastava valgustuse hoolikas tasakaal on vajalikud sarnaselt sobiliku valgustustasemega dokumentide lugemiseks ning juhtpaneelide effektiivseks jägimiseks.

Lähemalt

clean_rooms_1

Toote kvaliteedinõuete rangemaks muutudes on puhta ruumi esmaseks otstarbeks kaitsta tooteid saastumise eest. Puhtus ja hügieen tagatakse kinniste, vähe hooldust vajavate ja kergesti puhastatavate valgustitega.

Lähemalt

hazardous_areas_1

Peaaegu igas tehnilises tootmisettevõttes esineb plahvatusohtlikke alasid. Nende riskide vähendamiseks kehtivad ranged eeskirjad ning elektrivalgustitel on riskijuhtimises oluline roll. Neil aladel on kohustuslik kasutada plahvatuskindlaid (Ex) valgusteid ja need on liigitatud tsoonide plahvatusohtlikkuse järgi.

Lähemalt

agriculture_1

Valgus on võtmetähtsusega keskkonnategur, mis otseselt mõjutab loomade psühholoogiat. Valgus hõlbustab nägemist, mis on oluline toiduotsinguil, valgus paneb paika ööpäevarütmid ning lõpetuseks algatab ja reguleerib valgus mitmete hormoonide talitlust, mis on vajalikud ainevahetuse reguleerimiseks ning taastootmiseks. Valguslahendus peab olema sobilik ka loomapidaja visuaalsete vajaduste rahuldamiseks.

Lähemalt

storage_-logistics_2

Laod on kõrgete riiulite tõttu tavaliselt kõrged ruumid. Päevavalgust võib olla vähe või üldse mitte. Kitsastel vahekäikudel on erilised valgustusvajadused.

Lähemalt

food_processing_1

Toiduainetetööstuses on puhtus ja hügieen toote kvaliteedi tagamiseks kriitilise tähtsusega. Sageli on kasutusel teravad tööriistad ja töötlemismasinad. Selleks on vaja ohutut töövalgustust.

Lähemalt

chemical_facilities_1

Keemiatööstuse ettevõtetes on eriti karm keskkond ja palju erinevaid tööülesandeid. Kõrged temperatuurid, tolmused keskkonnad ja kahjustavad gaasid võivad valgustuspaigaldistele probleeme tekitada.

Lähemalt

oyet534x295

Suurema intensiivsusega ja reguleeritava valge valgusega valgustid võivad suurendada toodangut ja vähendada väsimust, vigu ja õnnetusjuhtumeid.

Lähemalt