Soolavee pihustamise test

Soolavee pihustamise test on tavameetod kaetud pindade korrosioonikindluse kontrollimiseks. Kaitseviimistluse sobivuse hindamiseks jäljendatakse selle testi käigus roosterünnakut.
Soolaveega pihustamise test on väga oluline väliskeskkonnas või külmas või niiskes keskkonnas kasutamiseks mõeldud toodete hindamiseks. Soolases õhus korrodeeruvad mittesobivad tooted kiiresti.

Standardne soolavee pihustuskamber
Soolavee pihustusseadmed on normeeritud ja neile kehtivad riiklikud ja rahvusvahelised määrused. Järgitavad standardid sisaldavad testide läbiviimiseks vajalikku teavet ja testimisparameetreid, nagu kambri suurus, temperatuur, pihustatava lahuse õhusurve ja ettevalmistamine, kontsentratsioon, pH jne.

1000-liitrises soolavee pihustuskambris saame tavapärasest kiiremini vaadelda, millist mõju avaldab soolavesi meie valgustitele. Korrosiooni (oksiidide) tekkimist vaadeldakse aja jooksul. Testi pikkus sõltub pinnakatte korrosioonikaitsest; mida parema korrosioonikaitsega pinnakate, seda kauem läheb testi käigus aega korrosiooni tekkeks.