Mitä etuja voit odottaa valonohjaukselta?

Glamoxin valonohjausjärjestelmä on ihanteellinen valinta oletpa sitten loppukäyttäjä, rakennuksen omistaja, urakoitsija, kiinteistönhoitaja tai suunnittelija. Loppukäyttäjän tarpeet ovat ennen kaikkea ajatuksissamme suunnitteluprosessin aikana. Muunnamme saamamme toimeksiannon räätälöidyiksi ratkaisuiksi, jotka täyttävät asiakkaan erityisvaatimukset.

  Maksimoit ajan- ja energiansäästöt.
  Hoidat kansallisten standardien mukaiset, automaattiset turvavalotestit.
  Tuet terveellistä työympäristöä ja parempaa suorituskykyä.
  Hyödynnät ihmislähtöistä valaistusta, joka parantaa hyvinvointia.
  Optimoit tilan käyttöä läsnäolotiedon avulla.
  Suunnittelet, asennat, käytät ja huollat asennusta helposti.
  Voit seurata ja tarkastella järjestelmän tuottamia raportteja.
  Järjestelmä tukee etäkäyttöönottoa ja parametrien muutoksia.

Valonohjausjärjestelmät kaikkiin tarpeisiin

Pienemmät elinkaarikustannukset
Energiankulutuksen vähentäminen, pienemmät ylläpitokustannukset sekä asennuksen pidentynyt käyttöikä.

Tuottavampi työympäristö
Ihmislähtöisellä valaistusratkaisulla (HCL) voidaan parantaa tilan käyttäjien hyvinvointia ja tehokkuutta sekä tukea terveellistä vuorokausirytmiä. Helppo valvonta

Seurantaratkaisumme perustuvat avoimiin standardeihin ja niistä on pyritty tekemään mahdollisimman helppokäyttöisiä

Helppo turvavalaistuksen seuranta
Käyttämällä osoitteellisia turvavalaisimia on helppo asettaa niille testisyklit ja luoda voimassa olevien standardien mukaiset raportit.

Vaivaton huollon suunnittelu
Glamox Connect-valonohjausratkaisu on loistava työkalu, joka tarjoaa kaikki tiedot huoltotarpeista nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti. 

Helppo energiankulutuksen kartoitus
Yksinkertaisen käyttöliittymämme avulla pystytään vaivattomasti seuraamaan energiankulutusta rakennuksen eri alueilla. 

Helppo pääsy tietoihin
Harkitun järjestelmäarkkitehtuurin ja avoimen standardin protokollien ansiosta tiedot voidaan helposti siirtää rakennusautomaatiojärjestelmän (BMS) käyttöön. 

Helppo tilankäytön suunnittelu
Tilan käyttöastetta voidaan valvoa läsnäolotiedon perusteella ja luoda sen perusteella lämpökarttoja, jotka auttavat tilanteen hahmottamisessa. Tämä taas auttaa tilojen käytön optimoinnissa.