EMC-testaus

EU-direktiivit asettavat vaatimukset, joita kaikkien laitteiden on vastattava, ennen kuin niitä voidaan myydä EU:n alueella. Tästä syystä kaikkien sähkölaitteiden on vastattava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä (EMC-direktiivi)
Tämä eurooppalainen direktiivi viittaa eurooppalaisiin tuotestandardeihin EN-55015 (valaisimen aiheuttama sähkömagneettinen häirintä) ja  EN-61547 (valaisimen immuniteetti toisesta lähteestä peräisin olevan sähkömagneettisen häirinnän suhteen).

EMC-valvonnan tärkeys
Sähkömagneettinen yhteensopivuus on sähköalan osa-alue, joka tutkii tahatonta sähkömagneettisen energian syntyä, etenemistä ja vastaanottamista sekä siihen liittyviä ei-toivottuja vaikutuksia (sähkömagneettinen häirintä tai EMI), joita tällainen energia voi aiheuttaa.
 
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden tarkoituksena on varmistaa, että laitteen osat tai järjestelmä eivät aiheuta häirintää tai estä toistensa asianmukaista toimintaa haitallisen sähkömagneettisen häirinnän tai sellaiselle altistumisen vuoksi.

Testaus suojatussa kammiossa
Suojatuissa kammioissa voidaan suorittaa kaikki valaisimien tarpeelliset testaukset. Voimme testata tuotteiden kestävyyttä säteilevää ja johtuvaa altistusta kohtaan, sähköstaattista latausta (ESD), sähkölinjojen purkauksia ja syöksyjä sekä immuniteettia suuren taajuuden sähkömagneettisten kenttien suhteen.