Glamox HCL -ratkaisun käyttökohteet 

Ihmislähtöisellä valaistuksella on lukuisia käyttökohteita. Niistä jokainen on räätälöitävä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Meillä on yli 70 referenssiprojektia HCL-ratkaisuista, joita olemme kehittäneet kouluihin, terveydenhuollon tiloihin, toimistoihin ja teollisuuden tarpeisiin. 

Koulut

Parantunut keskittymiskyky 
Koulut voivat hyötyä ihmislähtöisestä valaistuksesta monella tavalla. Tällaista valaistusta käytetään oppilaiden ja työntekijöiden vuorokausirytmin säätelyyn ja lisäksi sillä voidaan parantaa valppautta koetilanteissa ja keskittymistä vaativissa tehtävissä. 

Koulu erilaisessa valossa 

Ihmislähtöinen valaistusratkaisu voi parantaa suorituskykyä kouluissa. Esimerkiksi oikeanlainen, riittävän kirkas ja sinistä valoa sisältävä valaistus aamulla voi auttaa oppilaita heräämään sekä pysymään valppaina ja keskittymään koulupäivän aikana. Vastaavasti opettaja voi kytkeä keskittymistä vaativien tehtävien ajaksi voimakkaan, kylmän valkoisen valon ja käyttää rentoutumisen ja ryhmäkeskustelujen aikana lämmintä valkoista, himmeämpää valoa. 

Ihmislähtöisen valaistusratkaisun edut kouluissa:


Unenlaatu paranee 
•Oikein ajoitettu valoaltistus voi auttaa pidentämään unen kestoa ja unenlaatua, mikä parantaa oppimistuloksia.

Suorituskyky paranee 
• Aamun varhaisina tunteina oikea valo voi vähentää uneliaisuutta ja helpottaa keskittymistä. 

• Parempi valaistusympäristö voi myös lisätä valppautta ja keskittymistä oppituntien aikana.

Hyvinvointi paranee 
• Mahdollisuus säätää valaistusta opetusympäristössä auttaa lisäämään oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvointia. Siinä on kyse oikeanlaisen valon tuottamisesta oikeaan aikaan. 

Glamoxilla on runsaasti kokemusta koulujen ja opetuslaitosten varustamisesta räätälöidyillä, ihmislähtöisillä valaistusratkaisuilla.

Tutustu tästä HCL-ratkaisulla toteutettuihin kouluprojekteihimme »

Toimistot

Työpäivä paranee 
Ihmiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan sisätiloissa erityisesti talvella. Toimistot ovat erinomaisia paikkoja ihmislähtöisille valaistusratkaisuille. Raportit työpaikoilta ja toimistoista kertovat sekä energisyyden että motivaation parantumisesta ihmislähtöisen valaistusratkaisun asentamisen jälkeen sekä työntekijöiden yleisen hyvinvoinnin lisääntymisestä. 

Keskittymiskyky paranee 
Tutkimukset osoittavat, että työtehtävän vaatiman riittävän valaistuksen lisäksi työpaikan valaistus voi myös vaikuttaa työntekijöiden tarkkaavaisuuteen, mielialaan, kognitiivisiin taitoihin, uni-valverytmiin ja yleiseen hyvinvointiin. Valoaltistuksen ajoitus, kesto ja spektri ovat olennaisia tekijöitä liittyen valon ei-visuaalisiin vaikutuksiin. Tutkimuksissa on lisäksi osoitettu, että nämä vaikutukset voivat vaihdella ympäristön, työtehtävän, henkilökohtaisten ominaisuuksien ja työntekijöiden hetkellisen väsymystason mukaan. 

Ihmislähtöisen valaistusratkaisun edut toimistoissa:


Unenlaatu paranee 

  • Altistumisella voimakkaalle, valkoiselle valolle päivällä voi olla positiivinen vaikutus toimistotyöntekijöiden nukkumiseen seuraavana yönä.

Suorituskyky paranee 

  • Valaistusasetukset voivat vaikuttaa työympäristön arvostukseen. 
  • Valaistusasetuksia koskevat mieltymykset vaihtelevat eri ihmisillä huomattavasti. Siksi mahdollisuus ohjata valaistusta yksilöllisesti voi parantaa työtyytyväisyyttä. 

Hyvinvointi paranee 

  • Altistuminen voimakkaammalle valolle saattaa tuottaa työntekijöille tarkkaavaisemman ja energisemmän olon.
  •  Ihmislähtöisellä valaistuksella on myönteinen vaikutus ihmisten mielialaan ja hyvinvointiin erityisesti alueilla, joissa on vähän päivänvaloa talvella. 


Glamoxilla on runsaasti kokemusta kaikenlaisten toimistojen toteuttamisesta räätälöidyillä, ihmislähtöisillä valaistusratkaisuilla, jotka luovat piristäviä työympäristöjä. 

Glamox HCL -tuotteet ja -ratkaisut ovat WELL Building Standard™ -yhteensopivia*

Tutustu tästä HCL-ratkaisulla toteutettuihin toimistoprojekteihimme »

Terveydenhuolto

Ihmislähtöinen valaistus terveydenhuollossa 
Terveydenhuollon tilat soveltuvat hyvin vuorokauden ajan mukaan vaihtuvalle valaistukselle, joka simuloi auringonnousua, auringonlaskua ja päivänvaloa, sillä usein ihmiset pysyvät pidempiä aikoja tämän tyyppisissä tiloissa. Tämä voi esimerkiksi lisätä potilaiden tai asukkaiden aktiivisuutta päiväsaikaan, parantaa unta yöllä ja lyhentää toipumisaikoja. 

Sairaaloiden ja vanhainkotien asukkaat saavat yleisesti liian vähän päivänvaloa sairauksiensa ja liikuntarajoitteidensa takia. Pitkäaikainen oleskelu sisätiloissa voi häiritä unirytmiä. Etenkin dementiaa tai muita kognitiivisia sairauksia sairastavat potilaat kärsivät päivänvalon puutteesta. Glamox HCL parantaa näitä olosuhteita auttamalla palauttamaan potilaan luonnollisen vuorokausirytmin. 

Terveydenhuollon käyttökohteet 

Ikääntyneet potilaat 
Monet ikääntyneet ihmiset kärsivät etenkin talvisin riittämättömästä päivänvalosta. Tästä aiheutuu kielteisiä vaikutuksia ikäihmisten vuorokausirytmiin sekä kognitiivisiin taitoihin.  Ihmislähtöinen valaistusratkaisu voi kompensoida puutteellisen päivänvalon saantia ja auttaa vakauttamaan ikäihmisten vuorokausirytmiä. Seurauksena voi olla palauttavampi uni ja sitä kautta ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin paraneminen. Valaistus saattaa vaikuttaa myönteisesti myös hermostuneisuuteen. 

Psykiatriset laitokset 
Tutkimus osoittaa, että leikkaamalla pois valon siniset aallonpituudet voidaan vaikuttaa positiivisesti tiettyihin psykiatrisiin potilasryhmiin lievittämällä oireita, kuten maanisia jaksoja. Siksi tutkijat ja lääkärit tutkivat, voidaanko sinisen valon suodatusta käyttää näiden potilaiden hoitoon.

Sairaalat
Ihmislähtöinen valaistusratkaisu voi kompensoida puutteellista päivänvalon saantia ja auttaa vakauttamaan potilaiden vuorokausirytmiä. Tämä voi parantaa potilaiden  unta yöllä ja lyhentää toipumisaikoja. Himmennetty, lämmin valkoinen valo ennen nukkumaanmenoa voi vaikuttaa potilaan melatoniinin tuotantoon ja edistää nukahtamista.

Leikkaussalit 
Värillisen valon käytöstä voi olla hyötyä kirurgeille, jotka luottavat näyttöihin leikkausten aikana (esim. tähystysleikkaukset). Dynaamista sinistä tai vihreää valoa käytetään näkökentässä parantamaan näyttöjen kontrastia. Tämä puolestaan vähentää kirurgien silmien rasittumista. Valaistusta voidaan käyttää myös rennon ympäristön luomiseksi potilaille ennen leikkausta ja sen jälkeen. 


Ihmislähtöisen valaistusratkaisun edut terveydenhuollossa:

Unenlaatu paranee 
• Ihmislähtöinen valaistus voi vakauttaa vuorokausirytmiä ja parantaa unenlaatua. 
• Unilääkkeiden tarve voi vähentyä. 

Suorituskyky paranee 
• Ihmislähtöinen valaistus voi parantaa potilaiden ja työntekijöiden kognitiivisia taitoja. 
• Henkilökunnan resursseja vapautuu, koska asukkaiden aktiivisuus- ja lepovaiheet tapahtuvat oikeaan aikaan. 
• Värillisellä valolla voidaan parantaa kirurgien visuaalisia työolosuhteita esim. tähystysleikkauksissa. 

Hyvinvointi paranee 
• Ihmislähtöinen valaistus voi parantaa potilaiden ja työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia levollisten öiden tuloksena. 
• Parhaimmillaan pystytään estämään mielialan vaihteluja ja masennusta. 

Glamoxilla on runsaasti kokemusta terveydenhuoltotilojen varustamisesta räätälöidyillä, ihmislähtöisillä valaistusratkaisuilla.Teollisuus

Tehokkuus paranee  
Valaistusjärjestelmät, joiden valaistusvoimakkuus on tavanomaista suurempi ja joiden valon värilämpötilaa voidaan säätää, voivat parantaa tuotannon tehokkuutta ja vähentää väsymystä, virheitä ja tapaturmia.

Vähemmän väsymystä, vähemmän virheitä 
Monet teollisuudenalat vaativat suurta keskittymistä työntekijöiltään, jotka käyttävät usein voimakkaita koneita ja raskaita laitteita. Suurempi valaistusvoimakkuus yhdistettynä valon oikeaan spektriin ja erilaisten valaistusasetusten huolelliseen ajoitukseen voi parantaa työntekijöiden valppautta. Tämä vähentää väsymystä, mikä puolestaan voi vähentää tehtyjen virheiden määrää. 

Unenlaatu paranee 
• HCL voi vakauttaa vuorokausirytmiä ja parantaa unenlaatua.

Suorituskyky paranee 
• HCL voi vähentää väsymystä ja parantaa tuotannon tehokkuutta.
• HCL voi parantaa valppautta ja vähentää virheiden ja onnettomuuksien riskiä.

Hyvinvointi paranee 
• Vuorotyöntekijöiden altistuminen voimakkaammalle valolle saattaa voimistaa työntekijöiden tarkkaavaisuutta ja vireystilaa päivällä ja yöllä
• Ihmislähtöinen valaistus vaikuttaa myönteisesti ihmisten mielialaan ja hyvinvointiin erityisesti alueilla, joissa on vähän päivänvaloa. 

HCL vuorotyöntekijöille 
Yövuoron valaistus on harkittava tarkkaan halutun vaikutuksen saavuttamiseksi. Valppauden lisäämiseksi ja yövuoron loppupuolen virheriskin pienentämiseksi suosittelemme altistamista kylmälle valkoiselle valolle yövuoron viimeisten tuntien aikana. Lisäksi voidaan käyttää yksilöllisesti ohjattavia valkoisen valon ”suihkuja” kerran tunnissa vuoron jälkipuoliskon aikana.

Yli neljä yötä peräkkäin työskentelevien vuorotyöntekijöiden päivärytmiä voidaan siirtää valon avulla, jolloin yötyöhön on helpompi mukautua. Yksilölliset asetukset ja henkilökohtainen ohjaus ovat tärkeitä silloin kun HCL-ratkaisuja suunnitellaan vuorotyöntekijöille. 

Asiantuntijamme auttavat ja opastavat sinua jokaisessa vaiheessa varmistaakseen, että ratkaisu on täydellinen tarpeisiisi.