Glamox –Konsernin Yhteiskuntavastuun (CSR) Linjaus

SOVELTAMISALA
Tämän linjauksen tarkoituksena on asettaa selkeät ja yhdenmukaiset normit siitä, että kaikki liiketoiminta suoritetaan eettisellä tavalla.
Linjaus koskee kaikkia Glamox AS:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Glamox) työntekijöitä.
Linjaus ulottuu myös tavarantoimittajiin, alihankkijoihin, edustajiin ja muihin sopimusosapuoliin Glamox AS:ssa ja sen tytäryhtiöissä.
Kaikki osapuolet, joita tämä linjaus koskee, ovat viimekädessä itse vastuussa linjauksen noudattamisesta.

TAVOITTEET
Glamox haluaa positiivisen maineen kaikilla sen liiketoiminnan osa-alueilla.
Glamox harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti, kunnioittaen lakeja ja kulttuureja, arvokkaasti sekä kansalaisoikeuksia kunnioittaen kaikissa maissa, joissa se toimii.
Kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja sopimuksien noudattaminen on pakollista Glamox:n palveluksessa.
Liiketoiminnan etiikka laajenee pelkän noudattamisen ulkopuolelle; meidän on pyrittävä harjoittamaan liiketoimintaa siten, että ihmiset ovat ylpeitä työskennellessään Glamox:lla ja Glamox:lle. Tulemme kehittämään yhteiskuntavastuutamme YK:n Global Compact –aloitteen 10 periaatteen mukaisesti.

IHMISOIKEUDET
Yrityksemme tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään (Periaate 1) ja tulee huolehtia, että emme ole osallisena ihmisoikeuksien loukkaamiseen (Periaate 2).
Ihmisten perusoikeuksien rikkominen ei ole millään muotoa hyväksyttävää.

TYÖELÄMÄ
Yrityksemme tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista. (Periaate 3)
Yrityksemme tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista. (Periaate 4)
Yrityksemme tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista. (Periaate 5)
Yrityksemme tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista. (Periaate 6)

YMPÄRISTÖ
Yrityksemme tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa. (Periaate 7)
Yrityksemme tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa. (Periaate 8).
Yrityksemme tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä. (Periaate 9)

KORRUPTION VASTAISUUS
Yrityksemme tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta. (Periaate 10)

KILPAILUNVASTAISET KÄYTÄNNÖT
Glamox on sitoutunut oikeudenmukaiseen ja avoimeen kilpailuun. Kilpailunvastaiset käytännöt tai kilpailulainsäädännön vastaiset toiminnot ovat kiellettyjä kaikissa olosuhteissa.


Tämä linjaus on hyväksytty Glamos AS johtoryhmässä 4.3.2015.