Hotellihuone

Hotellihuoneissa ja muissa samankaltaisissa tiloissa on erityinen tarve lämmityksen ohjaukselle.
Plug-in -termostaatti ETS-18 on suunniteltu tälläisiin kohteisiin, joissa lämpötilaa halutaan laskea kun huonetta ei käytetä tai yöaikaan. ETS-18 laskee lämpötilaa, kun sen erilliseen ohjauspiiriin ei syötetä 230 V AC signaalia. Kun ohjauspiiriin tulee 230 V AC jännite, voidaan termostaatista säätää lämpötilaa manuaalisesti välillä 14 – 24ºC. Riippumatta säätökiekosta valitusta lämpötilasta, säästötilan lämpötilana on 18ºC. Tyypillinen käyttökohde on hotellihuone, jossa 230 V AC signaali saadaan avainkortilla käytettävän kytkimen kautta. ETS-18 termostaattia voidaan käyttää Glamox 3001 -lämmittimissä

Lue lisää ETS 18 plug-in -termostaatista
Lue lisää Glamox 3001 sarjasta