Iskunkestävyys

Mekaniikassa iskulla tarkoitetaan kovaa voimaa tai iskua, joka ilmenee lyhytaikaisesti silloin kun kaksi tai useampi kappale törmää toisiinsa.
Iskunkestävyyden testauksissa tutkitaan materiaalien kestävyyttä. Materiaalin kestävyydellä tarkoitetaan materiaalin kykyä absorboida energiaa muodon muutettaessa. Hauraat materiaalit eivät ole kestäviä ja sietävät siten vain vähäistä muodon muuttamista. Materiaalin iskunkestävyys voi myös muuttua lämpötilan muuttuessa. Yleensä materiaalin iskunkestävyys heikkenee lämpötilan laskiessa.

-50 ℃:

Valaisimet testataan määritellyn massan ja pituuden omaavan heilurin avulla, joka pudotetaan määrätystä korkeudesta testattavaan kappaleeseen. Kappale asetetaan erityiseen kammioon, jonka lämpötila lasketaan -50 °C. Kammion lämpötilan tulisi olla viisi astetta testattavan valaisimen valmistajan määrittelemää matalinta ympäristölämpötilaa matalampi (Ta-arvo).