Kuormitustaulukko

HF
Yhdistettäessä toisiinsa suuri määrä elektronisia liitäntälaitteita jännite voi laskea, jolloin yksittäiset valaisimet eivät syty. Siksi on suositeltavaa jakaa valaisimet ryhmiin ja käyttää kontaktoria, joka viivästää sytytysaikaa 1–2 sekuntia.

F
Sytytysvirta-arvot perustuvat C-tyypin automaattisulakkeen käyttämiseen. 16 ampeerin piirin 16C-sulakkeeseen yhdistettyjen valaisimien määräksi tulee tällöin (16/Is) * 0,8. Turvallisuustekijänä on 0,8.

LED
LED-valaisimien käynnistysvirtapiikki saattaa johtaa johdonsuoja-automaatin laukeamiseen.
LED-valaisimien käynnistysvirtapiikki voi olla huomattavasti suurempi verrattuna vastaavan perinteisillä valonlähteillä toteutettuun valaisimen virtapiikkiin.
Suurimmat sallitut valaisinmäärät johdonsuoja-automaattia kohden ilmoitetaan LED-valaisimien tuotesivuilla.