LED ja energiatehokkuus

Yksi ledien eduista on se, että niiden valo suuntautuu yhteen suuntaan. Tästä aiheutuu vähemmän heijastumista valaisimen sisällä koska yleensä valon halutaan menevän ainoastaan alaspäin. Sovelluksiin, joissa valon halutaan jakautuvan sekä ylös- että alaspäin led ei sovellu niin hyvin kuin esimerkiksi T5-loistelamppu.
illustration_led-and-energy-efficiancy_01_fi


Perinteiset valonlähteet tuottavat valoa ympärisäteilevästi, jolloin osa valosta menee heijastimen häviöihin. Ledin tuottama valo taas suuntautuu yhteen suuntaan.

Led-valaisimien energiatehokkuus ilmoitetaan yleensä käyttämällä lm/W arvoa. Tämä eroaa siitä mihin perinteisten valonlähteiden kanssa ollaan totuttu. Niiden optiikalle ilmoitetaan hyötysuhde LOR, jonka perusteella pystyy laskemaan valaisimesta ulos saatavan valovirran. Led-valaisimille tätä hyötysuhdetta ei ilmoiteta vaan annetaan suoraan valaisimesta ulos saatava valovirta.

Led-moduulin valovirta annetaan usein ympäristölämpötilassa Ta= 25ºC. Koska ledin sisällä oleva lämpötila (tai tarkemmin liitoskohdan lämpötila) vaikuttaa sen valontuottoon, voi tämä antaa virheellisen kuvan siitä, kuinka suuri on valaisimesta ulos tuleva valovirta. Glamox Luxo ilmoittaa aina valaisimesta ulos tulevan valovirran eli niin kutsutun valaisimen valovirran. Verrattaessa T5-valaisimen valontuottoa led-valaisimen valovirtaan on muistettava kertoa T5-lampuista saatava valovirta valaisimelle ilmoitetulla LOR-arvolla (katso kuva).

illustration_led-and-energy-efficiancy_02_fi


Valaisimen valovirran ja led-moduulin valovirran väliseen eroon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Aiemmin ledien valmistajat ilmoittivat yleensä valovirran liitoskohdan lämpötilassa 25 astetta. Liitoskohdan lämpötila mitataan ledin sisältä. Nykyään yleisempää on ilmoittaa valovirta 25 asteen ympäristölämpötilassa, joka vastaa huomattavasti korkeampaa liitoskohdan lämpötilaa.