LED Tarkistuslista

Tämä tarkistuslista käsittää oleellisimmat asiat Glamox LED-valaisimista. Tiedot on ilmoitettu yleisellä tasolla, eivätkä ne välttämättä päde jokaiseen valaisintyyppiin. Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme erityisissä kysymyksissä.
 
Aihe Selitys
LED-valaisimen elinikä (L70)  

Glamox LED-valaisimille ilmoitetaan seuraavat arvot:

  • Mediaani elinkiä (IEC 62717) LxB50 kun ympäristön lämpötila Ta 25°C. Lx voi vaihdella välillä 70-90 tuotteesta riippuen ja elinikä vaihtelee saavuttaen korkeimmillaan 100.000 tuntia. 
  • Valonlähteen valovirran pysyvyys (LLMF) 50.000 tuntia, B50, Ta 25°C. Tämä arvo on välillä 0-1,0.

Teollisuusvalaisimille ilmoitetaan myös:

  • Mediaani elinikä (IEC 62717) LxB50 korkeimmassa sallitussa käyttölämpötilassa. Lx Voi vaihdella välillä 70-90 tuotteesta riippuen ja elinikä vaihtelee saavuttaen korkeimmillaan 100.000 tuntia.

     

Osa tuotteistamme saavuttaa jopa L70 50.000h Ta 55°C. Lisätietoja valovirran alenemasta LED-sivustollamme.

LED-ohjaimen/driverin elinikä Glamox-valaisimissa käytettyjen LED-ohjaimien elinikä on vähintään 50.000 tuntia korkeimmassa sallitussa käyttölämpötilassa. Korkein sallittu käyttölämpötila on vähintään +25°C. Yleensä vikaantumistiheys on korkeintaan 10%. Tiettyjen LED-ohjainten elinikä on jopa 100.000 tuntia korkeimmassa sallitussa käyttölämpötilassa.

LED-valaisimen eliniän
dokumentointi
LED-moduulien ja -ohjaimien eliniät dokumentoidaan mittaamalla komponenttien Tc-pisteiden (komponenttivalmistajan määrittelemä mittauspiste) lämpötilat ja vertaamalla näitä komponenttien korkeimpiin sallittuihin nimellislämpötiloihin. Testit suoritetaan Glamox:n omissa laboratorioissa, olosuhteissa joissa ympäristön lämpötila on +25°C. Mittaustulokset ja elinikälaskelmat ovat saatavilla pyynnöstä.

Mikä on Glamox valaisimen
Ta-lämpötila?
Glamox-valaisimet on testattu ja hyväksytty ympäristön lämpötilaan (Ta) +25°C, ellei toisin ilmoiteta. Osa valaisimistamme on hyväksytty jopa +55°C lämpötilaan.

Mitä jos yksi diodi rikkoutuu LED-moduulista? Vakio turvakäytäntö useimmissa Glamox Luxon käyttämissä useamman diodin LED-moduuleissa on, että rikkoutunut diodi aiheuttaa oikosulun, eikä avointa piiriä. Oikosulku takaa, että virta kulkee moduulin läpi ja muut ledit jatkavat toimintaansa.

Mikä on valaisimesta ulos tulevan valovirran määrä? Glamox ilmoittaa todellisen valaisimesta ulos tulevan valovirran määrän (Lumen Out) kaikille LED-valaisimilleen valaisimen datalehdellä sekä internet-sivuillamme. Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan eron LED-moduulin ja LED-valaisimen valovirran välillä.

Miten paljon valovirta vaihtelee moduulien/valaisimien
välillä (samalla LED-sukupolvella)?
Glamox-valaisimissa valovirran vaihtelu on +/- 10% yksittäisten valaisimien välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että valaisimen valovirta pysyy vakiona, mutta valovirta saattaa vaihdella valaisimien välillä useamman valaisimen asennuksissa.

Mikä on värilämpötila? Glamox LED-valaisimien värilämpötilat on ilmoitettu datalehdillä ja internet-sivuilla.
Mikä on väritoleranssi? Glamox LED-valaisimien väritoleranssi ilmoitetaan MacAdam-ellipsien suuruutena. Mitä suurempi arvo on, sitä suurempi väritoleranssi. Arvon tarkempi määritelmä löytyy internetsivujemme LED-osiosta. Useimmissa valaisimissamme väritoleranssi on MacAdam 3. Tämä tarkoittaa +/-100K kun värilämpötila on 3000K, mutta Kelvin-toleranssi kasvaa kun värilämpötila nousee. Muut väritoleranssit (MacAdam 5 saakka) ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan tuotteen datalehdellä.

Mikä on värin pysyvyys eliniän
aikana?
Valon värisävy saattaa muuttua hieman ledin eliniän aikana, johtuen diodin sisällä tapahtuvista muutoksista. Useimmissa tapauksissa tämä muutos ei ole silmillä erotettavissa, mutta saattaa joissakin tapauksissa johtaa korkeampaan MacAdam -arvoon, esim. MacAdam 3:sta MacAdam 4:een.

Mikä on valaisinten Ra-indeksi? Suurimmalla osalla Glamox LED-valaisimista Ra-indeksi on 80. Tietyillä tuotteilla Ra-indeksi voi poiketa tästä, jolloin siitä ilmoitetaan datalehdellä.

Muuttuuko Ra-indeksi valaisimen käyttöiän myötä? Glamox LED-valaisimille ilmoitettu Ra-indeksi on yleensä minimiarvo, jonka alle Ra-indeksi ei laske LED-valaisimen eliniän aikana.

Mikä on LED-moduulin
kemikaalinsieto (korroosion
vastustuskyky)?
Tietyn tyyppisten ledien ominaisuudet heikkenevät, mikäli ne joutuvat tekemisiin kemiallisten aineiden, kuten fluoridien, rikkioksidin, jne. kanssa. Kemikaalikaasuja sisältävissä tiloissa LED-tyypin valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Projektikohtaisia lisätietoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme.

Mitä tekniikkaa himmentämisessä käytetään? On olemassa kaksi tapaa himmentää ledejä. 1. Lineaarinen virran rajoittaminen, jossa ohjaimen syöttämää virtaa vähennetään ja sitä kautta valon määrä laskee. Tätä tapaa kutsutaan myös amplitudi-modulaatioksi. 2. PWM (Pulse Width Modulation), jossa valovirtaa vähennetään katkomalla ledeille syötettyä virtaa. Useimmat LED-ohjaimien valmistajat suosivat PWM-himmennystä tai näiden kahden tavan yhdistelmää. Useimmissa Glamox-valaisimissa käytetään ohjaimia, joiden taajuus on yli 400Hz, jolloin ihmissilmä ei havaitse valon välkyntää.

Ovatko valotekniset tiedot
saatavilla?
Kyllä, internet-sivuillamme.


Onko valaisinten aiheuttamaa
haittaa näkökyvylle
(esim. silmävaurio) testattu?
Kyllä, kaikki Glamox Luxon valaisimet täyttävät standardin EN 62471 (Photobiological safety of lamps and lamp systems) vaatimukset. ENEC ja CE -merkinnät tuotteissamme ovat vakuutus tästä.

Onko LED-moduuli vaihdettavissa? Useimmissa valaisimissa kyllä, valtuutetun henkilön toimesta. LED-moduulin vaihtoa suositellaan ainoastaan tarkan kustannusvertailun jälkeen, koska uusi moduuli saattaa vaikuttaa valaisimesta ulostulevaan valovirtaan ja led-ohjaimen yhteensopivuuteen. Osassa tuotteista on täysin integroidut LED-moduulit.

Jos moduuli on vaihdettavissa,
onko se päivitysvarmistettu?
Kyllä. Zhaga-hyväksytyllä moduulilla on tietty muoto ja asennustapa, joka sallii moduulin vaihtamisen samanlaiseen tulevaisuudessa. Glamox Luxon alasvaloissa ja lineaarisissa valaisimissa käytetään Zhaga-hyväksyttyjä komponentteja. Modulivalaisimiin Zhaga-hyväksytyt komponentit tulevat myöhemmin.