Lämpömittaukset

Tiettyjä teknologioita käytettäessä, valonlähteeseen ja virranrajoittimeen (tai ohjaimeen) kohdistuva lämpö vaikuttaa valaisimen yleiseen toimintaan valaistustehon, värin laadun, valovirran säilyttämisen, valaisimen sekä virranrajoittimen (tai ohjaimen) käyttöiän osalta.
Tästä syystä hyvällä lämmönhallinnalla on tärkeä tehtävä valaisimen suunnittelussa. Insinöörimme käyttävät paljon aikaa lämmönhallinnan erilaisten osatekijöiden tutkimiseen.

Lämpömittaukset ovat erittäin tärkeitä komponenttien kriittisten lämpötilojen määrittelyssä, jotta tuotteen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, ja jotta valaisimen suurin sallittu ympäristölämpötila (Ta-arvo) voidaan määritellä.