Valonohjauksen sanakirjaCentral Monitoring System:

Central Monitoring System valvoo koko valaistusjärjestelmäsi toimintaa ja kerää tiedot yhteen paikkaan. Tämä tekee valaistusjärjestelmän toiminnan tarkkailusta nopeaa ja helppoa riippumatta siitä, kuinka monimutkaisesta kohteesta on kysymys. Keskitetty valonohjausjärjestelmä voidaan räätälöidä kohteen mukaan sopivaksi.


Järjestelmäarkkitehtuuri:

Järjestelmäarkkitehtuuri tarkoittaa mallia, joka määrittää järjestelmän rakenteen, käyttäytymisen ja muita olennaisia tietoja. Nämä on esitetty muodossa, josta selviää järjestelmän toiminta.


Mesh-topologia:

Mesh-topologia on verkkotopologia, jossa jokainen tietoverkon laite vastaanottaa ja lähettää eteenpäin dataa tietoverkossa. Tällä tavoin kaikki verkon laitteet osallistuvat tiedonvälitykseen.


Tähti-topologia:

Tähti-topologia on verkkotopologia, jossa komennot välitetään yhdestä pisteestä eteenpäin muihin tietoverkon osiin. Muut vastaanottavat laitteet eivät välitä dataa eteenpäin, ellei niitä ole erikseen ohjelmoitu tekemään niin.


Human Centric Lighting (HCL), Ihmislähtöinen valaistus:

Valaistusratkaisu, joka imitoi päivänvalon ominaisuuksia. Tarkoituksena on parantaa ihmisen hyvinvointia, tehokkuutta ja edistää toivottua vuorokausirytmiä.


Pulse Width Modulation (PWM), Pulssinleveysmodulaatio:

Pulssinleveysmodulaatio tarkoittaa sähköpulssin pituuden muokkausta yhden jakson aikana. Tämän tekniikan avulla voidaan välittää dataa digitaalisessa tiedonsiirrossa. PWM-teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi määrittämään LED-valonlähteelle tietty himmennystaso.


Värilämpötilan säätö (Tunable white):

Värilämpötilan säätö tarkoittaa teknologiaa, jonka avulla käyttäjä voi muokata valaisimen valon värilämpötilaa (correlated color temperature, CCT). Teknologia perustuu kahteen valkoista valoa tuottavaan valonlähteeseen, joilla on eri värilämpötilat (esim. kaksi eri tyyppistä lediä). Sekoittamalla valonlähteiden valoa valaisimen sisällä eri suhteissa voidaan muokata valaisimesta ulos tulevan valkoisen valon värilämpötilaa. Valaisimen värilämpötilaa ja valon intensiteettiä voidaan säätää joko käyttäjän tai valonohjausjärjestelmän toimesta.


RGB:

RGB viittaa pääväreihin, eli punaiseen (red, R), vihreään (green, G), ja siniseen (blue, B). Mikä tahansa väri voidaan ilmaista päävärien suhteena. Jos halutaan tehdä värillistä valoa led-teknologialla, tarvitaan erilliset ledit, jotka tuottavat punaista, vihreää ja sinistä valoa. Tästä käytetään lyhennettä RGB mm. DALI DT8-protokollan mukaisessa valonohjauksessa.


X-Y -värikoordinaatit:

CIE-väridiagrammissa kaikki värisävyt voidaan ilmoittaa niiden X-Y-koordinaattien perusteella. DALI DT8-valonohjausprotokollassa tämä on yksi tapa ilmaista tietty värisävy.


PIR-sensori:

Passiivinen infrapunasensori (PIR) on elektroninen sensori, joka mittaa infrapunataajuuksia (lämpöä), joita sen näkökentässä oleva kohde säteilee. Infrapunasensorin eteen on asennettu linssi, joka on jaettu vyöhykkeisiin. Kun mitattu infrapunasäteily siirtyy yhdestä linssin havaintovyöhykkeestä toiseen, sensori tulkitsee tämän liikkeeksi. PIR-sensorit ovat eniten käytetty liiketunnistintyyppi.


DALI

DALI tulee sanoista Digital Addressable Lighting Intertaface. Tämä on digitaalinen valonohjausprotokolla, joka on määritetty standardissa IEC 62386. DALI-järjestelmässä valonohjausjärjestelmän komponenttien välinen kommunikaatio tapahtuu osoitteellisesti.


Dali Device Type 8 (DT8):

DALI tulee sanoista Digital Addressable Lighting Interface. Tämä on digitaalinen valonohjausprotokolla, joka on määritetty standardissa IEC 62386. DALI-järjestelmässä valonohjausjärjestelmän komponenttien välinen kommunikaatio tapahtuu osoitteellisesti.


KNX:

KNX on standardoitu (EN 500090, ISO/IEC 14543) OSI-mallin mukainen rakennusautomaation ohjausprotokolla.


BACnet:

BACnet (Building Automation and Control network) on avoin rakennusautomaation ohjausprotokolla, jossa voidaan soveltaa ASHRAE, ANSI ja ISO 16484-5 -standardin mukaisia protokollia.


LonWorks:

LonWorks (local operating network) on verkkoalusta, joka on tehty ohjainlaitteille. Alusta pohjautuu Echelon Corporationin luomaan protokollaan, jossa tieto voidaan siirtää kierrettyä parikaapelia, verkkojännitekaapelia, kuitukaapelia tai radiotaajuuksia käyttäen.


Internet of Things:

Internet of Things yhdistää eri tyyppiset laitteet ja koneet toisiinsa.


Building Information Modelling (BIM), Rakennuksen tietomallinnus:

Rakennuksen tietomallinnus (BIM) on älykäs 3D-mallinnukseen pohjautuva prosessi, jonka avulla arkkitehdit, insinöörit ja muut rakennusalan ammattilaiset voivat tehokkaammin suunnitella, rakentaa ja hallinnoida rakennuksia.


Power over Ethernet:

Power over Ethernet (POE) on teknologia, jossa verkkokaapeleiden välityksellä siirretään sähköä.


Visible Light Communication:

Visible light communication (VLC) on teknologia, jossa dataa siirretään näkyvän valon välityksellä taajuuksilla 400-800 THz (aallonpituudet 780-375 nm). VLC on yksi versio langattomista, optisista tiedonsiirtoteknologioista.


LiFi:

Light Fidelity tai Li-FI on näkyvään valoon perustuva (VLC) langaton kommunikaatioteknologia, joka siirtää tietoa suurella nopeudella. Li-Fi käyttää LED-valaisimia tiedonvälitykseen jopa 224 gigabitin sekuntinopeudella.


Internet of People, ihmisten Internet:

Ihmisten internet tarkoittaa Internetiin yhteydessä olevia, henkilökohtaisia elektronisia laitteita.


Beacon, majakka:

Pienikokoinen Bluetooth-radiolähetin