Tutkimukset osoittavat kirkkaan valon positiivisia vaikutuksia yötyöntekijöihin

Bergenin yliopiston ja Norjan Haukelandin yliopistollisen sairaalan tutkijoiden suorittama tutkimus osoittaa, että kirkas valo parantaa suorituskykyä ja valppautta, vähentää uneliaisuutta ja vähentää onnettomuuksien ja tapaturmien riskiä.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, kuinka kattoon asennettavista LED-valaisimista ulos tuleva kirkas valo vaikutti valppauteen ja suorituskykyyn simuloitujen yövuorojen aikana. Yötyöhön on liitetty monia kielteisiä terveysvaikutuksia. Lisäksi useat tutkimukset ovat osoittaneet, että uneliaisuus lisääntyy, keskittymiskyky huononee ja reaktiokyky hidastuu yövuorojen aikana, mikä osaltaan lisää onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä.

Valaistuslaboratorio
Tutkimus tehtiin syyskuusta 2017 helmikuuhun 2018 ja siihen osallistui 27 osallistujaa iältään 19-30-vuotiaita. Osallistujat työskentelivät kolme peräkkäistä yövuoroa täyden spektrin kirkkaassa valossa (4000 kelviniä, 900 luksia) ja neljän viikon tauon jälkeen kolme peräkkäistä vuoroa normaalissa valossa (4000 kelviniä 90 luksia). Tutkimus suoritettiin Bergenin yliopiston valaistuslaboratoriossa. Tila on varustettu korkealaatuisilla LED-valaisimilla ja Glamoxin valonohjausjärjestelmällä. Valonohjausjärjestelmän avulla tutkija voi ohjata tarkasti valon voimakkuutta ja värilämpötilaa.
 
Uneliaisuuden, valppauden ja suorituskyvyn testaaminen
Testit suoritettiin jokaisen yövuoron aikana arvioimalla osallistujien subjektiivista uneliaisuutta, valppautta ja kognitiivista suorituskykyä. Osallistujat lähettivät myös sylkinäytteet, joita käytettiin melatoniinin alkamisen kartoittamiseen. Melatoniini on hormoni, jota vapautuu aivoista valon määrän vähentyessä merkittävästi. Se auttaa säätelemään kehon sisäistä kelloa ja ilmoittaa, koska on aika mennä nukkumaan.

Kirkas valo voi vähentää onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä
Yövuorotestien tulokset olivat suotuisia kirkkaan valon skenaarion suhteen. Osallistujat olivat pirteämpiä, valppaampia ja suorittivat paremmin kognitiivisia testejä työskennellessään 900 luksin skenaariossa. Melatoniinin erittyminen viivästyi yövuoroissa kirkkaassa valossa. Testiin osallistuneiden vuorokausirytmi sopeutui paremmin yötyöaikatauluun yötyön jälkeen 900 luksissa. Tutkimuksen johtopäätös on näin ollen positiivinen kirkkaan valon vaikutuksista.  Siinä todetaan, että kattoon asennettujen LED-valaisimien tuottamalla kirkkaalla valolla voidaan parantaa sopeutumista yötyöhön ja vähentää yötyöntekijöiden onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä.

Vastatoimet uneliaisuutta ja suorituskyvyn heikkenemistä vastaan
Tutkimusvastaava, tohtorikoulutettava Erlend Sunde toteaa:
”Tutkimus osoittaa, että kattoon asennettavat LED-valaisimet auttavat vastatoimenpiteenä uneliaisuutta ja suorituskyvyn heikkenemistä vastaan yövuorojen aikana. Mielestämme tämä toimenpide on lupaava myös siksi, että se ei ole häiritsevä, se on helppo panna täytäntöön ja se on myös kustannustehokas. Tutkimuksissa tulisi kuitenkin testata, ovatko samanlaiset valaistusasetukset toteutettavissa todellisissa yötyöoloissa. Lisäksi samanlaiset toimenpiteet on suunniteltava huolellisesti ja yksilöidysti tietylle tilanteelle / ympäristölle, jotta saadaan halutut vaikutukset ”, hän sanoo.

Lisätietoja:
Tutkimus ”Yövalon voimakkuuden rooli mukautumisessa kolmeen peräkkäiseen yövuoroon: vastapainotettu crossover-tutkimus” julkaistaan tunnetussa lehdessä, jonka nimi on Occupational and Environmental Medicine (OCCUP ENVIRON MED): https://oem.bmj.com/content/early/2020/02/04/oemed-2019-106049

HUOMAUTUS: Paitsi tarjoamalla tuotteita ja tukemalla valonohjausjärjestelmää Glamoxilla ei ole ollut roolia tutkimuksen suunnittelussa, tiedonkeruussa, analysoinnissa, julkaisemispäätöksessä tai tutkimuksen käsikirjoituksen valmistelussa.