Tutkijat suosittelevat bipolaarisille potilaille valoa ilman sinisiä aallonpituuksia

Kronoterapiaa koskevien tutkimusten laajan tarkastelun jälkeen 27 tutkijan kansainvälinen ryhmä suosittelee nyt ns. "dark treatment"-hoitoa potilaille, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Glamox on kehittänyt valaistusratkaisuja, joiden avulla pystytään luomaan keinotekoinen pimeys, jonka avulla potilaat kuitenkin pystyvät näkemään ja elämään normaalia elämää.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on vakava mielen häiriö, jolle ovat ominaisia sekä maaniset että masennusoireet, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Raportissa: “The chronotherapeutic treatment of bipolar disorders: A systematic review and practice recommendations from the ISBD task force on chronotherapy and chronobiology” 27 kansainvälistä tutkijaa on tarkastellut kirjallisuutta koskien bipolaaristen häiriöiden tärkeimpien kronoterapeuttisten hoitojen tehokkuutta ja siedettävyyttä. Kronoterapeuttinen hoito on hoitokeino, jonka ajatellaan vaikuttavan biologiseen kelloomme.

“Dark therapy”
Katsauksen perusteella yksi tutkijoiden suosituksista on käyttää ”hämärähoitoa”  manian oireiden lievittämiseen. Vastoin termiä moderni hämärähoito ei tarkoita potilaiden hoitoa pimeässä huoneessa. Pikemminkin kyse on virtuaalisen pimeyden luomisesta, jossa potilaat voivat toimia normaalisti, mutta jossa ei ole sinisiä aallonpituuksia. Sinisillä aallonpituuksilla näyttää olevan negatiivinen vaikutus kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaviin potilaisiin. Glamox on viime vuosina ollut eturintamassa kehittämässä valaistusratkaisuja tällaisen hoidon tukemiseksi.

Oransseista laseista uusiin valaistusratkaisuihin
Yhden hämärähoitoa käsittelevän tutkimuksen suoritti norjalainen psykiatri Elise Gjøtterud Henriksen. Henriksenin tutkimuksessa tutkittiin oranssien lasien käyttöä, jotka estävät valon siniset aallonpituudet. Hän uskoo, että siniset aallonpituudet osaltaan pidentävät maanisia jaksoja. Oranssien lasien käyttö vähensi merkittävästi tutkimukseen osallistuneiden potilaiden maanisia oireita lyhyemmässä ajassa kuin lääkitys.

Tämän tutkimuksen tulokset muodostivat perustan uudelle valaistusratkaisulle, jonka Glamox toimitti St. Olav:n yliopistosairaalaan Trondheimiin. Ratkaisu mahdollistaa valon tuottamisen ilman sinisiä aallonpituuksia. Se on nyt käytössä St. Olav University Hospitalin uudella, psykiatrisella klinikalla Østmarkassa, Norjassa, jossa lääkärit voivat käyttää sinisen valon suodatusta osana bipolaaristen- ja  dementiapotilaiden hoitoa. Tämä ratkaisu mainitaan myös katsauksessa: ”Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa dynaaminen led-valaistus sairaalayksikköön ja sitä voidaan käyttää luomaan iltavalaistusympäristö, joka on samanlainen kuin virtuaalinen pimeys”. Itse asiassa satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus (RCT), jolla testataan sellaisen iltaisin sinisen suodattavan valaistusympäristön tehokkuutta, on parhaillaan käynnissä psykiatrisella teho-osastolla."

Kirkasvalohoito
Toinen tutkijoiden suosittelema hoito on kirkasvalohoito. Hoidossa potilas altistetaan voimakkaalle valolle, joka on tiettyä aallonpituutta. Valohoito toistetaan säännöllisesti ennaltamääritellyn pituisina hoitokertoina. Glamox on toimittanut valaistuksen  myös kirkasvalohoitotilaan St. Olav:n psykiatrisella klinikalla Østmarkassa, Norjassa. 


Kronobiologia
Tämä on biologian haara, joka tutkii vuorokausirytmin ja muiden aikarytmien sekä ylipäätänsä ajan vaikutusta elintoimintoihin. (Lähde: Turek FW, Zee PC. Section 5: Chronobiology. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, eds. Principles and Practice of Sleep Medicine. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2011:340-423