Toiminta-ajatuksemme ja arvomme

Toiminta-ajatuksemme
Glamox on ratkaisuhakuinen, ensisijainen valaisintoimittaja kohdennetuilla markkina-alueilla.

Arvomme

Asiakkaat
Arvostamme asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämisen tärkeyttä.

Yhteistyö
Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Sitoutuminen
Olemme sitoutuneet tekemään sen mikä on luvattu.

Laatu
Ymmärrämme sekä tuotteiden että toimintamme laadukkuuden tärkeyden.

Eettisyys
Kohtelemme ihmisiä kunnioittavasti ja arvokkaasti.