Tutkimusprojektit

Alla on lista ihmislähtöistä valaistusta koskevista projekteista, joissa Glamox on ollut vahvasti mukana. Lisäämme projekteihin tietoja tutkimusten edetessä. 


PILCS

PILCS-projektissa (Personalized Intelligent Lighting Control Systems) toimistotyöntekijät altistettiin tarkkaan suunniteltuihin, sattumanvaraisesti valikoituihin valaistusolosuhteisiin kolmeksi viikoksi ja sen jälkeen uusiin valaistusolosuhteisiin seuraaviksi viikoiksi. Toimistotyöntekijät työskentelivät ensin joko vakiotoimistovalaistuksessa, joka on keskimäärin 500 luksia työtasolla neutraalissa valkoisessa valossa tai vaihtoehtoisesti ihmislähtöisessä valaistuksessa, jossa sekä valon värilämpötila että valon voimakkuus vaihtelivat. Ihmislähtöinen valaistus oli räätälöity testihenkilön iän ja kronotyypin mukaan.

Segmentti: Toimisto
Aloitusajankohta: 2016
Paikka: Alankomaat
Tutkimusinstituutti: TUe 
Julkaisut: http://www.pilcs.eu/publications.html


TUV Koulu

Ihmislähtöinen valaistus koulussa vaikuttaa väsymykseen, keskittymiskykyyn sekä uneen 8-10-vuotiailla lapsilla. Tutkimuksessa valaistusjärjestelmä asennettiin 13 oppilaan luokkahuoneeseen (4. vuosiluokka) ja 14 oppilaan luokkahuone (3. vuosiluokka) toimi vertailuluokkana. Asennus mahdollisti puolimanuaalisen ohjauksen neljän eri valaistusolosuhteen välillä valaistusvoimakkuuden vaihdellessa 309 - 976 luksin välillä ja valon värilämpötilan vaihdellessa 2700 - 6500 kelvinin välillä. Väsymys, keskittymiskyky ja unen tarve mitattiin sekä ennen että neljä viikkoa valaistusasennuksen jälkeen.  Mittauksessa käytettiin kuvallista unisuusasteikkoa, joka perustuu sarjakuvakasvoihin, d2-huomiotestiä sekä lasten unitottumuksia koskevaa kyselyä.

Tulokset
Yleisesti oppilaiden raportoitiin olevan vähemmän unisia testin jälkeen kuin ennen testiä (F =4.71, p=.041). Trendinä nähtiin interaktiivinen vaikutus tutkimuspäivinä ja oppitunneilla (F =4.05, p=.056). Lisäanalyysit paljastivat oppilaiden olevan pirteämpiä kohdeluokassa testin jälkeen (8.9% parannus, p=.006) mutta ei vertailuluokassa (0.2% parannus, p=.917). Mitään välittömiä vaikutuksia keskittymiskykyyn tai uneen ei ilmaantunut. Lähde: I.W. Saxvig2, S. Pallesen1,2, B. Bjorvatn1,2, 1 Norwegian Competence Center for Sleep Disorders, Haukeland University Hospital, Norway 2 University of Bergen, Norway

Segmentti: Koulut
Paikka: Hemsedal, Norway
Aloitusajankohta: Tutkimus toteutettu tammi-helmikuussa 2014  
Tutkimusinstituutio: UiB, Haukeland University Hospital and the Norwegian Competence Centre for sleep disorders.


Østmarkan psykiatrinen sairaala

Asennettiin säädettävä, valkoinen valo kaikille alueille, missä hoidetaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita. Klo 18-08.00 välisenä aikana potilaat altistuivat oranssille valolle, joka ei sisältänyt lainkaan sinisiä aallonpituuksia. Tutkimustyön avulla dokumentoidaan oranssin valon vaikutukset potilaisiin. Tutkimustietoa lisätään projektin edetessä.

Segmentti: Terveydenhuolto 
Paikka: Trondheim, Norja
Aloitusajankohta: Marraskuu 2017
Tutkimusinstituutti: NTNUDEM.LIGHT

Kolmeen hoitokotiin Bergenissä asennettiin säädettävä, valkoinen valaistus sisäänrakennettuna terapiajärjestelmänä. DEM.LIGHT´n  aikomuksena on tehostaa terapiavalaistuksen kehitystyötä kattoon asennettavilla valaistusratkaisuilla dementiapotilaiden hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi. Projektilla on merkittävä, kliininen ja kaupallinen innovaatiomahdollisuus, koska se pyrkii ottamaan käyttöön uusinta lääketieteellistä teknologiaa ensisijaisesti terveydenhuollon sektorilla lieventäen dementian ahdistavia oireita.  Premium-valaisimet + Glamox HCL-ohjausjärjestelmä. Mittarit: keskilämpötila, depressio, aktiivisuustaso ,elämän laatu, neuropsykiatrinen inventaario, käyttäytymisen tarkkailu jne. Tutkimustietoja lisätään projektin edetessä.

Segmentti: Terveydenhuolto
Paikka: Bergen, Norja
Aloitus: 2017
Tutkimusinstituutti: UiB


SONAS – vanhustenhuollon keskus

Tietoa kohteesta lisätään projektin edetessä.

Segmentti: Terveydenhuolto
Paikka: Athlone, Irlanti
Aloitus: 2017
Tutkimus: ITSligo


Kokemukset vuorotyö-simulaatiosta  

Projekti sisältää kolme laboratoriotutkimusta, joissa on käytössä erilaiset valaistusolosuhteet. Simulaatiossa vaihtelevat valon värilämpötilat, lux-tasot sekä yksivärinen valaistus verrattuna täyden spektrin valaistukseen. Tämä simuloi testattaville yövuoron eri valaistusolosuhteita.  Tutkimuksissa seurataan vaikutusta valppauteen, kognitiivista käyttäytymistä, unen kestoa ja sen laatua. Tutkimustietoa lisätään projektin edetessä. 

Segmentti: Toimisto
Paikka: Bergen, Norway
Aloitus: Syksy 2017
Tutkimusinstituutti: UiB, Haukland University Hospital  and the Norwegian Competence Centre for sleep disorders.