Ympäristöpolitiikka

Glamoxin viiden perusarvon mukaisesti kaikki liiketoimintayksiköt ovat sitoutuneet parantamaan prosessejaan ja tuotteitaan, mikä antaa meille mahdollisuuden suojata ja vähentää ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaaren ajan.
Riskien ja mahdollisuuksien arviointi, jatkuvan kehitystyön kulttuuri sekä korkea asiantuntemus ovat avaimiamme ympäristöystävällisten valaistusratkaisujen kehittämisessä, valmistamisessa ja myynnissä. Tärkeimmät kriteerit kehitystyössä ovat oikea laatu, pitkä käyttöikä ja alhainen energiankulutus.

Noudattamalla paikallisia- ja globaaleja hallinnollisia vaatimuksia sekä itse asettamiamme tavoitteita myötävaikutamme ympäristövaikutusten vähenemiseen. Tämä edellyttää tavoitteita:
  • vähentää jätettä
  • lisätä uudelleenkäyttöä
  • mahdollisuuksien mukaan käyttää ympäristöystävällisiä kuljetusratkaisuja
  • vähentää energian kulutusta
  • estää päästöjä


Lakisääteiset vaatimukset

Glamox vastaa RoHS-direktiivin asettamia vaatimuksia (tiettyjen haitallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa), jonka tavoitteena on rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Glamox pyrkii toteuttamaan tämän tavoitteen valitsemalla sähkökomponentit ja niiden toimittajat huolellisesti.

Tuotteemme vastaavat WEEE-direktiiviä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu), jonka nojalla tuotteet on kehitettävä ja suunniteltava siten, että materiaalit tai energia voidaan kerätä talteen.

Lataukset


ISO 14001 ympäristösertifikaatit