Glamox ja ympäristö

Valaisimemme kestävät pitkään. Pitkä käyttöikä edellyttää energiatehokkaita ratkaisuja. Glamox huolehtii ympäristöstä toimittamalla laadukkaita tuotteita, jotka auttavat loppukäyttäjää säästämään energiaa.
Jopa 90 prosenttia valaisimen ympäristövaikutuksista on peräisin käytetystä energiasta, ja valmistus, kuljetus sekä talteenotto muodostavat vain kymmenen prosenttia. Tästä syystä haluamme ehdottomasti olla uranuurtajia parhaiden ratkaisujen kehittämisessä: Paremmat valonlähteet, tehokkaat heijastimet, uusi optiikka ja modernit ohjausjärjestelmät ovat hyvien, käytössä energiaa säästävien valaisimien perusta.

Ympäristöpolitiikka
Tavoitteenamme on valmistaa energiatehokkaita tuotteita energiatehokkaista valonlähteistä, jotka on valmistettu energiaa sekä ympäristöä säästävällä tavalla. Useilla tuotantoyksiköillämme on ISO 14001 ympäristösertifikaatti. Ympäristönsuojeluun liittyvät rutiinit on integroitu laadunvarmistusjärjestelmiin.

Toimintamme tärkeimmät ympäristöön liittyvät osa-alueet ovat:

• Valaisimien loppukäyttäjän energiankulutus
• Tuotteen käyttöikä, materiaalivalinnat ja kierrätys
• Valmistukseen kuluva energia ja materiaalit
• Raaka-aineiden, puolituotteiden ja valmiiden tuotteiden kuljetus
• Toiminnasta muodostuva jäte

Lakisääteiset vaatimukset

Glamox vastaa RoHS-direktiivin asettamia vaatimuksia (tiettyjen haitallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa), jonka tavoitteena on rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Glamox pyrkii toteuttamaan tämän tavoitteen valitsemalla sähkökomponentit ja niiden toimittajat huolellisesti.

Tuotteemme vastaavat WEEE-direktiiviä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu), jonka nojalla tuotteet on kehitettävä ja suunniteltava siten, että materiaalit tai energia voidaan kerätä talteen.