5 jaar garantie

Vanaf 1 oktober 2010 biedt Glamox een garantie van 5 jaar. Dit geldt voor fabricage- en materiaalfouten van alle producten gemarkeerd met de merknamen Glamox, Luxo, Luxonic en ES-System. Op voorwaarde dat aan de onderstaande garantievoorwaarden is voldaan, zal Glamox het product repareren of vervangen door een nieuw, volledig functionerend product.
De garantie is van kracht vanaf de factuurdatum en is voor fabricage- en materiaalfouten als de producten als volgt worden gebruikt / geïnstalleerd;

  • Uitsluitend in overeenstemming met hun gebruiksdoel en toepassingsspecificaties
  • Binnen het gespecificeerde werkgebied, de omgeving
  • Binnen de gespecificeerde vermogens bereiken, zoals spanning en frequentie
  • Op een professionele en legale wijze en in overeenstemming met de bijbehorende installatie- en bedieningsinstructies

De garantie dekt niet;

  • Gevolgschade van welke aard dan ook
  • Fouten als gevolg van blootstelling aan extreme omstandigheden zoals; bliksem, binnendringend water, brand, slechte ventilatie of andere omstandigheden buiten de beïnvloedingssfeer van Glamox
  • Onderdelen, die vervangen moeten worden door normale slijtage zoals conventionele lichtbronnen, starters en batterijen
  • Fouten als gevolg van compatibiliteitsproblemen tussen producten en de installatie-omgeving, bijvoorbeeld bedieningssystemen en voedingen
  • Producten, die gewijzigd of gemodificeerd zijn door onbevoegd personeel
  • Normaal onderhoud en normale reparatie werkzaamheden


Download


Klik hier om de pdf te downloaden met onze garantieverklaring