5 jaar garantie

Vanaf 1 oktober 2010 biedt Glamox een garantie van 5 jaar. Dit geldt voor fabricage- en materiaalfouten van alle producten gemarkeerd met de merknamen Glamox en Luxo. Op voorwaarde dat aan de onderstaande garantievoorwaarden is voldaan, zal Glamox de producten repareren of vervangen voor een nieuw, volledig functionerend product.
De garantie is van kracht vanaf de factuurdatum en is voor fabricage- en materiaalfouten als de producten als volgt worden gebruikt / geïnstalleerd;

  • Uitsluitend in overeenstemming met hun gebruiksdoel en toepassingsspecificaties
  • Binnen het gespecificeerde werkgebied, de omgeving
  • Binnen de gespecificeerde vermogens bereiken, zoals spanning en frequentie
  • Op een professionele en legale wijze en in overeenstemming met de bijbehorende installatie- en bedieningsinstructies

De garantie dekt niet;

  • Gevolgschade van welke aard dan ook
  • Fouten als gevolg van blootstelling aan extreme omstandigheden, zoals; bliksem, binnendringend water, brand, slechte ventilatie of ander omstandigheden buiten de beïnvloedingssfeer van Glamox
  • Onderdelen die vervangen moeten worden door normale slijtage, zoals onder andere conventionele lichtbronnen, starters en batterijen.
  • Fouten als gevolg van compatibiliteitsproblemen tussen producten en de installatie-omgeving, bijvoorbeeld bedieningssystemen en voedingen
  • Producten, die gewijzigd of gemodificeerd zijn door onbevoegd personeel
  • Normaal onderhoud en normale reparatie werkzaamheden