Elektromagnetische compatibiliteitstest (EMC)

EU-richtlijnen stellen eisen aan welke normen apparatuur van welke aard dan ook moet voldoen voordat het wordt vrijgegeven op de EU-markt. Alle elektrische apparatuur moet aan de EMC-richtlijn voldoen.
Deze EU-richtlijn verwijst naar Europese normen EN-55015 (elektromagnetische interferentie van een armatuur) en EN-61547 (immuniteit van een armatuur tegen elektromagnetische interferentie van buitenaf).

Het belang van EMC-testen

Elektromagnetische compatibiliteit onderzoekt het ongewenst ontstaan, de verspreiding en ontvangst van elektromagnetische energie en ongewenste effecten (elektromagnetische interferentie). 
Het doel van de EMC-norm is om zeker te stellen dat apparatuur of systemen niet onderling interfereren of elkaars werking beïnvloeden als gevolg van ongewenste elektrische of elektromagnetische effecten.

Onderzoek in een beschermde kamer
In onze afgeschermde kamer kunnen we de nodige tests uitvoeren voor onze verlichtingssystemen. We kunnen producten testen tegen uitstralende en geleide emissies, elektrostatische ontlading ESD, storingen op elektrische leidingen en immuniteit tegen hoog frequente elektromagnetische velden.