Glamox en het milieu

In overeenstemming met Glamox haar vijf kernwaarden streven onze bedrijfseenheden naar verbetering van hun processen en producten, waardoor Glamox helpt de milieu-impact tijdens de levensduur van onze producten te beschermen en te verminderen.
Het beoordelen van risico's, kansen en het ontwikkelen van een cultuur voor voortdurende verbetering en een hoog kennisniveau is de sleutel tot het ontwikkelen, produceren en verkopen van milieuvriendelijke verlichtingsoplossingen met de juiste kwaliteit, een lange levensduur en een laag energieverbruik.

Door te voldoen aan lokale, wereldwijde overheidseisen en zelfopgelegde eisen dragen we bij aan een lagere milieu-impact. Dit impliceert doelstellingen om:
  • afval te verminderen
  • meer her te gebruiken en zo veel mogelijk milieu efficiënte transportoplossingen te gebruiken
  • energieverbruik te verminderen
  • emissies te voorkomen

Wettelijke voorschriften
Glamox voldoet aan de RoHS Richtlijn (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), die tot doel heeft gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Hiervoor kiezen we met grote zorg onze elektrische componenten en onze leveranciers.

Bovendien voldoen onze producten aan de WEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die de ontwikkeling en het ontwerp van de producten vereist met het oog op eenvoudige recycling van materialen of energie.

Als verlichtingsproducent is Glamox op de Nederlandse markt wettelijk verplicht om zorg te dragen voor recycling van de producten. In Nederland organiseert Stichting LightRect de inzameling van energiezuinige verlichting, die voor meer dan 90% gerecycled wordt, hiervoor geeft LightRec opdracht aan uitvoeringsorganisatie Wecycle. Sinds januari 2014 zijn alle Nederlandse producenten en importeurs verplicht voor de inzameling en verwerking van lampen en armaturen gebruik te maken van LightRec vanwege een door het ministerie van I&M verleende Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Tevens geldt voor ons als producent van noodverlichtingsarmaturen, dat Glamox productverantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de ingebouwde batterijen en accu’s. Voor ons geldt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008. Dat betekent dat wij de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid hebben om afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te recyclen. Hiervoor zijn wij deelnemer van Stibat, Stibat biedt verantwoorde diensten en oplossingen aan die bijdragen aan een circulaire economie door inzameling, hergebruik, onderhoud en recycling van batterijen en accu’s.


Download
ISO 14001 Milieu Certificaten