Human Centric Lighting in gezondheidszorg

In ziekenhuizen en centra voor ouderenzorg hebben bewoners vaak last van minder toegang tot daglicht vanwege ziekte of mobiliteitsproblemen. Langdurig tijd binnenshuis doorbrengen kan het slaappatroon verstoren. Vooral patiënten met dementie en andere cognitieve ziekten zijn kwetsbaar voor verlies van daglicht.
Gezondheidszorgomgevingen zijn zeer geschikt om verlichtingscycli met zonsopkomst-, zonsondergang- en daglichtsimulaties te implementeren. De effecten op de patiënten of bewoners zijn hogere activiteitsniveaus overdag, betere nachtrust, kortere hersteltijden en verminderde inname van antidepressiva.

Demografische trends hebben geleid tot een toename van het aantal dementiepatiënten: leeftijd is tot op zekere hoogte de grootste risicofactor voor dementie. Hoewel veel demente patiënten in eerste instantie in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, neemt de behoefte aan zorg toe met de progressie van de ziekte.

Vooral in de wintermaanden is de hoeveelheid daglichtblootstelling onvoldoende voor een adequate beheersing van het circadiaan ritme bij veel ouderen, omdat ze steeds meer binnen blijven. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de cognitie van de bewoners, maar schaadt ook hun slaap-waakritmes.

Kunstlicht kan de biologisch actieve effecten van onvoldoende blootstelling aan daglicht compenseren en daarmee het slaap-waakritme stabiliseren. Dit kan leiden tot meer herstellende slaap en aldus uiteindelijk de mentale en emotionele toestand verbeteren, d.w.z. het welzijn van de bewoners. De verlichting kan ook positief onrustigheid, eetgewoonten en communicatie beïnvloeden.

Voordelen aan bewoners/patiënten:

  • Voorkomt stemmingswisselingen en depressies.
  • Stabilisatie van circadiaan ritme.
  • Het emotionele en fysieke welzijn verbetert als gevolg van rustgevende nachten.
  • Vermindering van slaapmiddelen.

Voordelen voor het personeel:

  • Gebrek aan daglicht is uitgebalanceerd en gaat slapeloosheid tegen.
  • Verbeterd welzijn werknemers.
  • Verlaagde werkdruk, omdat bewoners op de juiste momenten activiteits- en rustfases ervaren.
  • Meer ontspannen 's avonds met minder hoofdpijn en vermoeide ogen.
  • Motivatie personeel door betere individuele zorg voor bewoners.