Human Centric Lighting in de industrie

Verlichtingsinstallaties met een hogere intensiteit en "tunable white" licht kunnen de productie verhogen en vermoeidheid, fouten en ongelukken verminderen.

De bovenstaande effecten zijn groter - of op zijn minst eenvoudiger te documenteren - voor repetitieve taken. Hogere intensiteit in combinatie met het juiste lichtkleurenspectrum en zorgvuldige timing van de verschillende verlichtingsinstellingen kan leiden tot een hogere alertheid van industriële werknemers. Het resultaat is minder vermoeidheid, wat weer leidt tot minder fouten. Voor werknemers opererend in ploegen kan licht worden gebruikt om het dagelijkse ritme in fase te verschuiven, om de aanpassing aan nachtwerk te vergemakkelijken.

Voor de dagdienst in productieomgevingen moet een "activerings" instelling in de ochtend gedurende 1-2 uur worden ingeschakeld, te beginnen 1-2 uur nadat de ploegendiensten beginnen om nachtbrakers in staat te stellen de juiste positie op hun lichamelijke prestatiecurve te bereiken. Het koele witte licht verschuift het dagelijkse ritme naar voren. Een te vroege blootstelling kan tot een fasevertraging leiden.


hcl_graph_day-shift-settings Ploegeninstelling Dagdienst. Het koele witte licht wordt om 9 uur 's ochtends ingeschakeld, 2 uur na de start van de shift. Tevens wordt een een hoge intensiteit koel wit licht in de middag geadviseerd om een dip te voorkomen. Cilindrische verlichtingssterkte Ez op 1,2 m aan de rechterzijde, kleurtemperatuur aan de linkerzijde.


Nachtdienst verlichting vereist een zorgvuldige afweging van het gewenste effect. In het geval van enkele nachtdiensten (2-3 nachten) op een rij, wil de werknemer zijn of haar slaappatroon niet veranderen, maar de dagcyclus behouden. Vandaar dat lichtbronnen met een laag circadiaans activerend effect 's nachts moeten worden gebruikt. Om de alertheid te vergroten en het risico op fouten aan het einde van de nachtdienst te verkleinen, raden we aan om de laatste uren van de nachtdienst meer koel wit licht te gebruiken. Dit kan elk uur tijdens de tweede helft van de dienst worden gecombineerd met individueel geregelde, koele witte verlichting met een hoge intensiteit.


hcl_graph_night-shift-wo-phase-shift 
Lichtcyclus voor Nachtdiensten zonder faseverschuiving. Het neutrale witte licht gaat door tot de laatste uren, waar een koel wit activeringslicht de alertheid en concentratie van de medewerkers verhoogt. 


Als de nachtdienstcyclus meer dan 3-4 nachten achtereen duurt, is een tijdelijke verschuiving van het circadiaans ritme gewenst. Dat betekent een fasevertraging van ongeveer 8 uur, zodat de werknemer 's nachts wakker is en direct na de nachtdienst slaapt. Hij of zij wordt 's middags weer wakker. Het duurt minstens 4-5 dagen om circadiane cycli zoals deze te verschuiven.1 In dit geval raden we lichtbronnen aan met een hoog circadiaans activerend effect vroeg in de nachtploeg, met een verschuiving van blootstellingstijdstippen naar achteren voor elke dienst, totdat de werker zijn of haar dagelijkse ritme voldoende heeft veranderd.


 hcl_graph_night-shift-settings-2
Lichtinstelling voor de nachtploeg, dag 1. Een koel wit licht gedurende de eerste 3-4 uur van de dienst verschuift de dagelijkse cyclus achteruit. Op ploegendag 2 wordt de activeringsverlichting een uur later om 20.00 uur ingeschakeld en duurt het tot middernacht. Dit gaat door tot de achterwaartse circadiaanse shift van 8 uur voltooid is.1 M. Gibbsa,b, S. Hamptona, L. Morganb, J. Arendta, 2002.  Adaptation of the circadian rhythm of 6-sulphatoxymelatonin to a shift schedule of seven nights followed by seven days in offshore oil installation workers.