Integrated sensors

The names of our integrated sensors consist of three letters, referring to the relevant LMS level, type of sensor and communication.

  • The first letter indicates the level: S= Single Group, M=Multiple Group and C= Central monitoring.
  • The second letter indicates which type of sensor it is: P= PIR, M=Microwave, T=Twilight, etc.
  • The last letter indicates which type of communication the sensor uses: R=Relay based, W=Wireless, D=DALI, P=DALI with Power supply and S=Slave
Single Group

SPR sensor
Glamox SPR-sensor is een PIR-sensor met op relais gebaseerde AAN / UIT-schakelaar voor een enkele groep armaturen. Max belasting = 4 armaturen. Max. 2 masters in één systeem.

Find products »

SPC sensor 
Glamox SPC-sensor is een PIR-Sensor aangesloten in een Corridorfunctie voor een enkele groep armaturen. De corridorfunctie zorgt ervoor dat de armaturen op X% inschakelen bij  aanwezigheidsdetectie. Wanneer de ruimte niet bezet is, dimt het licht na de ingestelde  nalooptijd af tot Y%. Na nog eens Z minuten (verlengtijd) gaat het licht UIT. Max belasting = 25 armaturen met de mogelijkheid voor meerdere masters. NB: Slaves moeten van het type DALI-CF zijn

Find products »

SMC sensor 
Glamox SMC-sensor is een actieve “Microwave” Sensor, aangesloten in een corridorfunctie voor een enkele groep armaturen. De corridorfunctie zorgt ervoor dat de armaturen op X% inschakelen bij aanwezigheidsdetectie. Wanneer de ruimte niet bezet is, dimt het licht na de ingestelde nalooptijd af tot Y%. Na nog eens Z minuten (verlengtijd) gaat het licht UIT.  Max belasting = 25 armaturen met mogelijkheid tot meerdere masters. NB: alle slave armaturen moeten van het type DALI-CF zijn.

Find products »

SMR sensor 
Glamox SMR Sensor is een "Microwave" sensor met een op Relais gebaseerd AAN/UIT schakelaar voor een enkele groep armaturen. Max belasting = 4 armaturen, alle armaturen kunnen masters zijn.

Find products »

SMW sensor 
Missing translation..

Find products »

SMA sensor 
Enkele groep-sensor. "Microwave" detectie en schemerschakelaar sensor met mogelijke AAN/UIT functies. Stand alone armatuur

Find products »

SMM sensor
Enkele groep "Microwave" sensor met een Corridor Master functionaliteit die 11 armaturen kan aansturen, tot 5 stuks kunnen masters zijn.

Find products »

STA sensor
Enkele groep-sensor. Schemerschakelaar met AAN/UIT functie. Stand alone armatuur

Find products »

Multiple Group

MPP sensor
Meerdere groep-sensor. PIR detectie met daglicht sensor. Meerdere groep-sensor t/m 4 verschillende groepen. Een systeem sensor met geïntegreerde PowerSupply voor max. 30 DALI armaturen of slave PIR sensoren type MPS.

Find products »

MPS sensor
Meerdere groep-sensor. PIR Slave sensor  voor aansluiting op ons Multi group sensor systeem.  

Find products »

MPD sensor
Multiple group-sensor. PIR detectie met  een DALI adresseerbare sensor. 

Find products »

Central Monitoring

CMW sensor
Glamox CMW sensor is een "Microwave" sensor voor ons Wireless Central monitoring systeem. De sensor communiceert met andere apparatuur in een Glamox wireless systeem.

Find products »

CHW sensor
Glamox CHW sensor is een High bay PIR sensor voor ons Wireless Central monitoring systeem. De sensor communiceert met andere apparatuur in een Glamox wireless system.

Find products »

CPW sensor
Glamox CPW sensor is een PIR sensor voor ons Wireless Central monitoring systeem. De sensor communiceert met andere  apparatuur in ons Glamox wireless systeem.

Find products »

CPD sensor
Central monitoring-sensor. PIR detectie met DALI communicatie met andere DALI armaturen

Find products »