Investerings analyse calculator

Deze calculator geeft de terugverdientijd aan bij een investering van een verlichtingsplan met LED armaturen in vergelijking met conventionele lichtbronnen. Voer hieronder uw gegevens in. De terugverdientijd wordt berekend door het verschil in exploitatiekosten te delen met het verschil in investeringen. Deze berekening geeft het aan hoeveel jaar nodig zijn om de initiële investeringskosten terug te verdienen. De methode geeft een vereenvoudigd resultaat vanwege het buiten beschouwing laten van schoonmaakkosten, rentekosten en dergelijke.

Voer alle velden van de calculator in om de berekening correct uit te voeren.

 

Omschrijving Conventioneel LED

Aantal armaturen

Armaturen
Armatuur prijs incl. lichtbron

Bedrag
Installatiekosten per armatuur

Bedrag
Som, investeringen
Bedrag

Opgenomen vermogen per arm.

Watt
Energiekosten
Bedrag per kWh
Aantal branduren per jaar

Uren
Levensduur lichtbron

Uren
Vervangingskosten lichtbron en arbeid
Bedrag
Som, jaarlijkse exploitatie kosten Bedrag

Terugverdientijd

Jaren
Energiebesparing

%