IP beschermingsklasse (water)

In onze testkamers bepalen we de beschermingsklasse van onze armaturen tegen het indringen van water.
Er bestaan verschillende beschermingsklassen, zie onderstaande omschrijvingen.

Met behulp van de IP code ontvangen de producten een tweecijferige IP beschermingsaanduiding, bijvoorbeeld IP22. Het eerste getal geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vaste stoffen of voorwerpen aan, terwijl het tweede getal betrekking heeft op de acht niveaus van bescherming tegen het binnendringen van water:

  1. Druppelend water: bescherming tegen vallend druppelend water.
  2. Druppelend water bij een schuine stand tot 15°:  bescherming tegen vallend druppelend water als de behuizing tot 15 ° wordt gekanteld.
  3. Sproeiend water:  bescherming tegen sproeiend water tot 60 ° verticaal.
  4. Spatwater:  bescherming tegen spatwater van alle zijden.
  5. Waterstralen:  bescherming tegen spuitwater (spuitmond 6.3 mm) vanuit elke hoek.
  6. Sterke waterstralen:  bescherming tegen sterk spuitwater (spuitmond 12.5 mm) vanuit elke hoek.
  7. Onderdompeling tot 1 m:  bescherming tegen tijdelijke onderdompeling. Bij onderdompeling van de behuizing onder gedefinieerde omstandigheden (druk en tijd) tot 1 m dringt geen water in schadelijke hoeveelheden binnen.
  8. Onderdompeling onder 1 m:  bescherming tegen continue onderdompeling onder door de fabrikant gespecificeerde voorwaarden. Meestal betekent dit dat de apparatuur hermetisch is afgesloten. Voor bepaalde soorten apparatuur kan het ook betekenen dat indringend water geen schade veroorzaakt