Onze kwaliteitssystemen

In overeenstemming met de vijf kernwaarden in Glamox, moeten onze bedrijfseenheden werken aan verbetering van hun processen en producten, om te voldoen aan de eisen van de klant en de maatschappij in het algemeen.
Continue verbetering en een hoog kennisniveau zijn voor ons de sleutels tot het ontwikkelen, produceren en verkopen van verlichtingsoplossingen met de juiste kwaliteit, een lange levensduur en een laag energieverbruik.
Door onszelf te verplichten om nationale, internationale en zelfopgelegde eisen te volgen, zorgen we ervoor dat het product wordt geleverd in overeenstemming met de eisen van de klant en specificaties binnen ons marktsegment. Dit omvat het vaststellen van doelen om het juiste product op het afgesproken tijdstip, voor de juiste prijs en op de gewenste locatie te leveren. Feedback van klanten wordt met regelmaat gevraagd en helpt ons om te verbeteren en ervoor te zorgen dat de klanttevredenheid wordt gehandhaafd.
Met ondersteuning van een continue controlesysteem op kwaliteit, zullen wij ervoor zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan.

Milieubeleid
De Glamox-groep heeft ook een milieubeleid waarbij verschillende productie-eenheden ISO 14001 milieucertificering bezitten.
Downloads

ISO 9001 certificaten
ISO 13485