Timing en duur

Niet-beeld vormende effecten van licht worden beïnvloedt door het tijdstip van de dag.
Licht is in de ochtend het meest effectief. Het vertelt onze biologische klok, dat de dag is begonnen en dat lichamelijke functies moeten worden geactiveerd. Omgekeerd zal blootstelling aan licht in de avond ervoor zorgen dat; de melatonine productie onderdrukt wordt en het moeilijker wordt om in slaap te vallen. De blootstelling aan licht in de avond (vóór minimale lichaamstemperatuur) kan resulteren in een fasevertraging, terwijl blootstelling aan licht in de vroege ochtend (na minimum temperatuur) een fasevoorsprong kan veroorzaken. De acute effecten op alertheid zijn echter onafhankelijk op het tijdstip van de dag. Effecten op langdurige alertheid zijn alleen 's morgens significant1.

topbanner_hcl_timing-and-duration 
De tijden en tijdsduur voor het toepassen van het koele en warme licht met bijbehorende intensiteitsniveaus variëren afhankelijk van de toepassing. 

 
De menselijke psychologie speelt ook een rol met betrekking tot de timing van kleurtemperatuur variaties. Lichtinstellingen kunnen variëren met het tijdstip van de dag. Gebruikers moeten daarom de mogelijkheid krijgen om kleuren zelf aan te passen, bij voorkeur afgezien van tijden, dat het risico van fasevertraging of fasevoorsprong kleiner is.

Een algemene vuistregel is dat hoe groter de blootstellingsduur, hoe groter de faseverschuiving2. Het kan zijn dat mensen gevoeliger zijn voor licht in het eerste deel van de blootstelling aan licht3. Ook korte duur van de blootstelling aan fel licht kan ook leiden tot faseverschuivingen in de circadiane ritmen. Onmiddellijke effecten van fel licht op de subjectieve alertheid zijn echter mogelijk niet afhankelijk van de duur van de blootstelling. In plaats daarvan is continue of herhaalde belichting vereist wanneer activatie is bedoeld4.

Daarom is het moeilijk om duidelijke richtlijnen te geven met betrekking tot de duur. Er moet een compromis worden gesloten tussen persoonlijke voorkeuren, het gewenste fase verschuivende effect en energieverbruik. Een werkhypothese voor onze Human Centric Lighting-installaties is om in de late ochtend fase voortstuwend, met blauw verrijkt helder licht te bieden, zodat nachtbrakers hun minimale lichaamstemperatuur kunnen doorstaan. En we raden aan dat gebruikers tijdens de werkdag met matige duur toegang hebben tot alertheidsverhogend licht. Dit zou kunnen worden geïmplementeerd door een voorgeprogrammeerde verlichtingscyclus te combineren met individuele controle over kleurtemperatuur en dimniveaus.1 Smolders et al.2012 A higher illuminance induces alertness even during office hours: findings on subjective measures, task performance and heart rate measures. Physiology & Behavior, 107, 7-16.
2 Chang et al., 2012 Human responses to bright light of different durations. Journal of Physiology, 590, 3102-3112.; Dewan et al., 2011 Light-induced changes of the circadian clock of humans: Increasing duration is more effective than increasing light intensity. Sleep, 34, 593-599.
3 St.Hilaire et al., 2012 Human phase response curve to a 1h pulse of bright white light. Journal of Physiology, 590, 3035-3045 and Rimmer et al., 2000 Dynamic resetting of the human circadian pacemaker by intermittent bright light. American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology, 279, 1574-1579.
4 Vandewalle et al., 2009 Light as a modulator of cognitive brain function. Trends in Cognitive Sciences, 13, 429-438 .