5 års garanti

Glamox har siden 1. oktober 2010 gitt 5 års garanti mot produksjons- og materialfeil på alle produkter merket Glamox, Luxo, Luxonic og ES-System. Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil Glamox enten reparere installerte produkter, eller erstatte med nye produkter.
Denne garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/installert;

  • Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelsesspesifikasjoner.
  • Innenfor den angitte operative rammen, f.eks. miljø.
  • Med strømforsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens.
  • På en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med produktdatablad, service- og brukermanualer.

Garantien dekker ikke:

  • Noen form for følgeskader.
  • Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrengning, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor Glamox sin kontroll.
  • Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje, f.eks. utbyttbare lyskilder, startere og batterier.
  • Feil grunnet kompatibilitetsproblemer mellom produktene, installasjons- og integrasjonsmiljøet, f.eks. kontrollsystem og strømforsyning.
  • Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell.
  • Normale vedlikeholds- og reparasjonsproblemer.