5 års garanti

Glamox Luxo Lighting har siden 1. oktober 2010 gitt 5 års garanti mot produksjons- og materialfeil på alle produkter merket Glamox, Luxo og Høvik. Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil Glamox Luxo Lighting enten reparere installerte produkter, eller erstatte med nye produkter.
Denne garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/installert;

  • Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelsesspesifikasjoner.
  • Innenfor den angitte operative rammen, f.eks. miljø.
  • Med strømforsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens.
  • På en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med produktdatablad, service- og brukermanualer.

Garantien dekker ikke:

  • Noen form for følgeskader.
  • Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrengning, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor Glamox Luxo Lighting sin kontroll.
  • Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje, f.eks. konvensjonelle lyskilder, startere og batterier.
  • Feil grunnet kompatibilitetsproblemer mellom produktene, installasjons- og integrasjonsmiljøet, f.eks. kontrollsystem og strømforsyning.
  • Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell.
  • Normale vedlikeholds- og reparasjonsproblemer.