Ansatte i Glamox AS, BU Norge

Nedenfor finner du en liste over alle våre ansatte, som er delt opp i team, bortsett fra Installatør-/Grossistteamet, som er sortert pr. fylke.

AGDER

TROMS OG FINNMARK

VESTLAND

MØRE OG ROMSDAL

NORDLAND

INNLANDET

VESTFOLD OG TELEMARK/VESTFOLD

VESTFOLD OG TELEMARK/TELEMARK

VIKEN/BUSKERUD

VIKEN/ØSTFOLD

VIKEN - OSLO, AKERSHUS OG ROMERIKE

ROGALAND

TRØNDELAG

ARKITEKT-/KONSULENTTEAM

BYGGEIER-/KONSULENTTEAM

FORHANDLERTEAM (Kontor, skole, helse)

SLUTTBRUKERE

PROSJEKTTEAM

ADMINISTRASJON OG STØTTEFUNKSJONER

KUNDESERVICE