Ansatte i Glamox AS, BU Norge

Nedenfor finner du en liste over alle våre ansatte, som er delt opp i team, bortsett fra Installatør-/Grossistteamet, som er sortert pr. fylke.

FORHANDLERTEAM (Kontor, skole, helse)

AGDER

TROMS OG FINNMARK

VESTLAND

MØRE OG ROMSDAL

NORDLAND

INNLANDET

VIKEN

ROGALAND

TRØNDELAG

VESTFOLD OG TELEMARK

ARKITEKT-/KONSULENTTEAM

BYGGEIER-/KONSULENTTEAM

KUNDESERVICE

PROSJEKTTEAM

ADMINISTRASJON OG STØTTEFUNKSJONER

SLUTTBRUKERE