Ansatte i Glamox AS, BU Norge

Nedenfor finner du en liste over alle våre ansatte, som er delt opp i team, bortsett fra Installatør-/Grossistteamet, som er sortert pr. fylke.

FORHANDLERTEAM (Kontor, skole, helse)

AUST OG VEST AGDER

BUSKERUD

FINNMARK

HELGELAND, BODØ

HORDALAND

NORDLAND

OPPLAND/HEDMARK

OSLO

OSLO/AKERSHUS

ROGALAND

ROMSDAL, NORDMØRE

SOGN OG FJORDANE

SUNNMØRE

TELEMARK

TROMS, NARVIK

TRØNDELAG

VESTFOLD

ØSTFOLD

ARKITEKT-/KONSULENTTEAM

BYGGEIER-/KONSULENTTEAM

KUNDESERVICE

PROSJEKTTEAM

ADMINISTRASJON OG STØTTEFUNKSJONER

SLUTTBRUKERE