Betydningen av god lyskvalitet

I Glamox Luxo vet vi hvor viktig lys er for arbeidsmiljøet og for enkeltpersoners helse og velvære på arbeidsplassen. Godt lys reduserer faren for helseproblemer, øker sikkerheten og forbedrer produktiviteten.
Derfor legger vi stor vekt på lyskvaliteten i våre lupelamper. De er ikke bare forstørrelsesglass med lys, men kraftige lysarmaturer med meget godt lysutbytte. Kvaliteten og den nøyaktige plasseringen av lyskildene i forhold til linsen gir så godt som skyggefri forstørrelse og meget god fargegjengivelse.
 
LED: Fremtidens lyskilde
I de siste årene har vi designet, utviklet og produsert en ny generasjon lysarmaturer som bruker LED i stedet for tradisjonelle lyskilder. Lysdioder (LED) er halvledere som avgir lys når elektrisk strøm passerer gjennom dem. De kan brukes enkeltvis eller settes sammen i moduler for mer effekt.

Ergonomisk. Energieffektiv. Økonomisk.

Våre moderne LED-lupelamper er designet for å gi best mulig ergonomi samtidig som de sparer energi. De bruker bare en brøkdel av den energien som kreves av armaturer med tradisjonelle lyskilder.