Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

I Glamox leverer vi BIM-objekter som representerer en lang rekke av våre lysarmaturer i .RFA-format for Autodesk Revit. Disse filene brukes av konsulenter, arkitekter, entreprenører og mange andre som arbeider med bygningsinformasjonsmodellering i Autodesk Revit.
Hvorfor BIM?
BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) integrerer mange objekter i et elektronisk utarbeidet format. Det er lett å finne feil, for eksempel ved kollisjonstester. Kontroll kan gjøres i programvaren før byggingen starter. BIM er et intelligent system som samler store mengder informasjon i en samlet modell.

Effektivt og lett tilgjengelig
Det finnes per dato 12.000 BIM-filer tilgjengelige hos Glamox Luxo Lighting, og er under kontinuerlig oppdatering. Filene kan lastes ned fra våre nettsider. BIM-filene finner man ved å søke seg frem til en produktfamilie, og laste dem ned derfra. Man kan også søke etter den eksakte artikkelen man behøver BIM-fil for.