BIM


BIM

(Bygningsinformasjons-modellering) er en intelligent 3D-modellbasert prosess som gir arkitekter, ingeniører og entreprenører verktøyene til å planlegge mer effektiv, designe, bygge og administrere bygninger og infrastruktur.

En BIM-modell

er en virtuelt tredimensjonal byggeplass. Det kan være en bygning, et infrastrukturprosjekt eller andre større eller mindre prosjekter.
Ett BIM-objekt

også referert til som en BIM-familie, er en slags byggestein. Ved å bruke BIM-objekter som byggeblokker, forenkles prosessen med å bygge en BIM-modell. Eksempler på BIM-objekter kan være vegger, vinduer eller, som i vårt tilfelle, armaturer. 
Noen av de beste BIM-objektene i bransjen

Utvikling av Glamox BIM-objekter

Glamox skjønte tidlig at bruken av 3D- designprogrammer for planlegging og konstruksjon av bygninger ville bli stadig mer vanlig. For å møte forventet etterspørsel fra våre kunder på 3D-objekter (se definisjon i ramme), startet vi et prosjekt med målet om å tilby de beste BIM-objektene i belysningsindustrien.
Etter nøye vurdering bestemte vi oss for at programvaren Revit fra AutoDesk var den beste plattformen for våre BIM-filer, og vi utviklet våre filer i nært samarbeid med Symetri, den skandinaviske leverandøren av Revit-programvaren, dette for å gjøre dem til de beste på markedet. Siden 2012 har vi tilbudt gratis BIM-filer på vår nettside.

Kontinuerlige forbedringer
Gjennom årene har vi kontinuerlig forbedret våre BIM-filer. Både 3D-konstruksjonen og den tekniske informasjonen er finjustert. Mer nyttig informasjon er lagt til, for eksempel antall drivere per 16A MCB B eller C-sikring spesifikk for hver modell, og også IFC-parametere, slik at teknisk informasjon i våre BIM-filer blir eksportert riktig til IFC. I dag tilbyr vi både overflate festede og frittstående BIM-filer for hele samlingen, da industrien bruker begge typer i planlegging og konstruksjon.

Oppdatert og produktspesifikke filer
Når vi designer og konstruerer våre BIM-filer internt, implementeres tekniske oppgraderinger av våre produkter i våre filer og publiseres kontinuerlig på nettet. Dette gjør at alle våre filer på nettet er oppdatert og perfekt for planlegging, design og konstruksjon.
I løpet av de siste årene har bruken av BIM som verktøy for drift og vedlikehold av bygninger blitt stadig mer vanlig. Glamox BIM-objekter er produktspesifikke, noe som gjør dem spesielt velegnet til dette formålet!


Glamox 3D-modell, sammenlignet med Glamox BIM

3D-gjengivelse av Glamox-produkt

Glamox BIM-modeller; designet nøyaktig, men uten designdetaljer, noe som gir en datastørrelsen på mellom 300 og 500 kb!

Glamox tilbyr to BIM objekttyper

Overflatefestet (Face Based) modell

Frittstående (Unhosted) modell


Glamox BIM-objekter tilbyr

• Nøyaktige, men små 3D-modeller. 300 til 500 kb
• Produktspesifikke filer, godt egnet for både planlegging, drift og vedlikehold
• Produktspesifikke lysmålingsfiler (IES) innebygd i modellen
• Både frittstående (Unhosted) og overflatefestede (Face Based) objekter
• Alle Glamox BIM-filer er enkle å finne på vår nettside
• Et bredt spekter av teknisk informasjon
• Design og konstruksjon gjort internt, som sikrer korrekt informasjon til våre kunder hele tiden
• IFC-parameter i teknisk informasjon (for eksport til åpen BIM)

Vi tilbyr BIM-filer for vårt komplette websortiment!Last ned fra en produktfamilieside:

Last ned fra en artikkelside: