Brukermanualer Harmony 5000


CTG - fjernkontroll
Glamox Harmony fungerer svært likt en mobiltelefon med menyer i display. Programmer varmestyring med enkle tastetrykk.


Brukermanual
Tekniske data
 download_heating_ctg-remote
 
GSMG / CTG komplett
En GSM enhet tilkobles CTG fjernkontrollen. Du vil være i stand til å sende og motta SMS fra din “hytte” Send SMS med beskjed om ønsket temperatur eller avles temperatur inne eller ute.

Brukermanual
Tekniske data
 download_heating_gsms-ctg-remote
 
CRG - radiostyrt termostat
Mottar signal fra CTG (Harmony 5000) om hvilken temperatur termostaten til enhver tid skal holde. Den optimale energistyring.

Brukermanual (side 41)
Tekniske data
 download_heating_thermostat_crg-crmg
 
CRMG - radiostyrt mastertermostat
Mottar signal fra CTG (Harmony 5000) om hvilken temperatur termostaten til enhver tid skal holde. Den optimale energi-styring. CRMG kan styre 10 stk. slaveovner. Slaveovnene må ha slavemodul SLA 5/24. Styresignal på 6V DC fra master til slavene i 2-leder kabel.


Brukermanual (side 41)
 download_heating_thermostat_crg-crmg
 
SFG - veggmontert termostat for gulvvarme
Radiostyrt veggmontert termostat for gulvvarme med innebygd romføler. Gulvføler følger med som standard. Innebygget relé for 16 Ampere og kan styre alle typer varmelast.

Brukermanual (side 25)
Tekniske data
 download_heating_thermostat_sf-3
 
SMG - veggmontert master termostat
Radiostyrt master veggmontert termostat med innebygd romføler. Et styresignal på 6V kan også styre elektroniske relé for regulering av alle typer varmelaster.

Brukermanual (side 29)
Tekniske data
 download_heating_thermostat_sm-3
 
SXG - veggmontert relè for fast installasjon
Radiostyrt veggmontert relé for styring av belysning og apparater som er tilkoblet releet med faste installasjoner.

Brukermanual (side 33)
Tekniske data
 download_heating_thermostat_sx-3
 
COG-e - relè m/ledning, plug og 2-veis stikkontakt
Belysning og apparater som er tilkoblet den faste installasjon med stikkontakt med COG-e kan styres fra Glamox Harmony. Om det er ønskelig kan hver mottager også styres lokalt, uavhengig av fjernkontrollen. For kupe- og motorvarmer, radio, TV og andre apparater.

Brukermanual (side24)
 download_heating_plug