bim-filer-thumbnail

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

I Glamox leverer vi BIM-objekter som representerer en lang rekke av våre lysarmaturer i .RFA-format for Autodesk Revit.