EMC-tester

EU-direktivene stiller krav til hvilke normer alle typer utstyr må oppfylle før de kan lanseres på EU-markedet. Derfor må alt elektrisk utstyr tilfredsstille EMC-direktivet.
Dette EU-direktivet refererer til de europeiske normene EN-55015 (elektromagnetisk forstyrrelse fra en armatur) og EN-61547 (immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser utenfra).

Viktigheten av EMC-kontroll

Elektromagnetisk kompatibilitet er en retning innen elektrisk vitenskap som tar for seg utilsiktet generering, spredning og mottak av elektromagnetisk energi med tanke på de uønskede effektene (elektromagnetisk forstyrrelse, eller EMI) slik energi kan medføre.
 
EMC-direktivet har som mål å sikre at ingen utstyrselementer eller -systemer skaper forstyrrelser for eller hindrer hverandre i å fungere ordentlig gjennom uønsket utstråling og absorpsjon av elektromagnetisk forstyrrelse.

Testing i et skjermet kammer

I våre skjermede testkammere kan vi utføre alle tester som kreves for lysarmaturer. Vi kan teste produkter mot feltbåret eller ledningsbåret emisjon, elektrostatisk utladning ESD, pulstog eller høyenergipulser på strømtilførselen og immunitet mot høyfrekvente magnetiske felt.