En uvanlig hage

Ved havet langt mot vest ligger en stor tropisk hage.
Bygget for å gi eldre et bedre liv.

vem har sagt at pleie- og omsorgsbygg for eldre må være grå, standardiserte, kjedelige? Svar: Trolig ingen. Likevel er det mange, mange av nettopp slike i Norge. Og nettopp derfor vekker Luranetunet i Os kommune oppsikt. I store trekk et bo- og behandlingssenter slik vi på mange måter kjenner dem – men også noe mer: På 60 grader nord, noen få mil sør for Bergen, er en tropisk hage bygget som en integrert del av senteret. 1300 kvadratmeter overbygget hage, fylt med tropiske planter, fiskedam og «Bambus Bar».
- Da vi feiret åpningen i mørke november, vi var 120 personer til bords, skapte lyset og hagen rundt oss en atmosfære som om vi satt i Syden. Aud Winsents, enhetsleder ved Luranetunet, snakker varmt om sin uvanlige hage
- Den er blitt veldig populær. Den er blitt som en storstue for oss. Vi har en rekke aktiviteter der. Sang, tegnekurs, afternoon tea, filmvisninger, vi har trukket aktivitetene ut i de tropiske omgivelsene. Vi har også en fiskedam med koikarper, og vi har bygget «Bambus Bar». Der serverer vi saft og vann og har kveldsarrangementer med mulighet for øl og vin, forteller Winsents.Frodig atmosfære

Luranetunet har i alt 155 beboere fordelt på ni ulike avdelinger, en tiende skal komme i 2019 og vil øke antallet plasser til 175. Her er både institusjonsplasser og omsorgsleiligheter med heldøgns tilsyn, og hagen gjør det mulig for de eldre å ferdes «ute» hele året. Et allrom, altså, for både brukere og pårørende. En rekke benker er utplassert, og hagen kan også nytes fra et galleri i annen etasje. 
1400 planter, fordelt på 35-50 ulike arter, skaper den frodige atmosfæren. En viktig komponent for å få plantene til å trives og vokse, er lyset. Glamox har levert armaturer til hele senteret, i alt ca. 1500 stykker, og i hagen er en rekke ulike lys montert. Her er pullerter, parkarmaturer, undervannslys i karpedammen. Og særlig lyskastere med såkalt RGB-teknologi (Rødt-Grønt-Blått). Rødt LED-lys sørger nemlig for bedre plantevekst.
- Lyset skrus ned om kvelden og natten, og vi er veldig fornøyde med løsningene som er valgt. Ingen negative tilbakemeldinger er registrert, snarere tvert imot, sier einingsleiar Aud Winsents.

Blir mer opplagte med Human Centric Lighting

Alle rom på Luratunet, som altså sto ferdig ombygd høsten 2017, har fått moderne LED-belysning. Dessuten har en avdeling fått et område med såkalt HCL-belysning (Human Centric Lighting). Dette er en belysningsløsning som etterligner dagslys i intensitet og fargetemperatur og som kan påvirke oss mennesker, biologisk. HCL kan gi positive effekter på humør, søvn, velvære og ytelse.
- Vi har jo ikke gjort noen vitenskapelig undersøkelse, men rapportene hittil fra dem som jobber der, er at de merker stor forskjell. De føler seg mer opplagte, og melder om en bedre stemning. De legger gjerne turen innom dette området for å få en god opplevelse, forteller Aud Winsents. 

Åpen for alle

«Dette er ikkje først og fremst ein institusjon, det er først og fremst ein heim», sa Tor inge Døsen til lokalavisen da tropehagen ble innviet i november 2017. Døsen er tidligere prosjektleder i Os kommune og tok initiativet til bygging av den spesielle hagen. Den er for øvrig åpen for alle, kommunen og Luranetunet ønsker at det skal være liv her. De eldre som bor på Luranetunet, kan også samle familie og venner til bursdagsfeiringer og lignende i «Diamanten», et lokale i tropehagen.