Etiske retningslinjer for Glamox-konsernet

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger til det internasjonale markedet. Vår visjon er å være ledende leverandør av belysningsløsninger til det internasjonale marine og offshore-markedet, og en ledende leverandør av belysningsløsninger til bygg- og anleggsmarkedet i Nord-Europa.
Hensikten med de etiske retningslinjene er å skape en gjennomsiktig, sunn bedriftskultur og bevare integriteten til Glamoxkonsernet ved å hjelpe de ansatte å fremme standarder for god forretningsetikk. De etiske retningslinjene omfatter våre kjerneverdier samt retningslinjene for bedriftens samfunnsansvar.

Alle ansatte (også midlertidige ansatte) og styremedlemmer skal følge Glamox’ etiske retningslinjer og de andre retningslinjene til selskapet. Hvis du er usikker på om en handling er akseptabel, bør du ta dette opp med nærmeste overordnede eller med noen i ledelsen.

Download pdf


download_pdf
Etiske retningslinjer for Glamox-konsernet