Farget lys gir kirurger bedre arbeidsforhold

Når kirurgene ved Sørlandet sykehus i Kristiansand skal gjennomføre endoskopiske inngrep, kan de benytte seg av ny, spesialdesignet belysning som støtter dem i arbeidet.

Det sier seg selv at  en kirurg må ha så god arbeidsbelysning som mulig. Men når inngrepet gjennomføres via en skjerm, er vanlig sykehusbelysning med 1000 lux og 2800 Kelvin ikke nødvendigvis det beste valget. Det har Sørlandet sykehus i Kristiansand tatt konsekvensene av når de i løpet av de to siste årene har gjennomført en omfattende renovering av fire operasjonsstuer. 
- Det var kirurgene selv som ønsket en løsning der man kan styre fargen på lyset. Dette ønsket har vært der lenge, men å få det til med konvensjonelle belysningskilder ble både kostbart og komplisert. Da vi skulle ta fatt på renoveringen av disse fire stuene så vi imidlertid at prisene på LED-teknologi med fargestyring hadde blitt så gunstig at vi kunne få det inn, forteller elektroansvarlig ved Sørlandet sykehus, Espen Brødholt.


Opererer i blått lys

De to første stuene med RGB stod ferdig i 2017. De to neste ble fullført sommeren 2018. Belysningsløsningen de har valgt gir mulighet for presis styring av lyset i ulike soner av operasjonsstuen. For endoskopiske inngrep er det spesielt viktig at kirurgene har god kontrast på monitoren slik at han eller hun ikke blir sliten i øynene.
- Operasjonsstuene er delt inn slik at man kan skifte til farget lys i sonene ved siden av pasienten der monitorene er plassert. Man kan velge mellom ulike farger, men i praksis blir blått lys foretrukket, forklarer Brødholt.Belysningen i hodeenden, der anestesilegene jobber må imidlertid gi en mest mulig realistisk gjengivelse av pasientens ansiktsfarge slik at det skal være lett å overvåke tilstanden til pasienten. Her holdes derfor fargen på lyset hvitt med en fargetemperatur på 4500 Kelvin. Det samme gjelder sonen over kroppen til pasienten. 

Under endoskopiske inngrep foretrekker legene ved Sørlandet sykehus i Kristiansand å jobbe i et blått lys for å få best mulig kontrast på monitorene.

Kirurgene kan enkelt kontrollere belysningen fra en egen skjerm.

Blir mindre slitne

Løsningen Sørlandet sykehus har valgt har forhåndsstilte scenarier for forberedelse, åpen kirurgi og endoskopi i tillegg til «vanlig» lys. Både fargetemperatur og intensitet kan også stilles inn manuelt. Kirurgene kan styre belysningen fra en egen pc-skjerm. Ifølge Brødholt er erfaringene med belysningsløsningen gode.
- Legene får en mye mer behagelig bakgrunnsbelysning og blir ikke så slitne når de jobber. Spesielt ved langvarige operasjoner har dette stor betydning, forklarer han.

Omfattende teknisk oppgradering

Espen Brødholt har jobbet ved Sørlandet sykehus i 11 år og er leder for elektroseksjonen som består av  7 personer. Avdelingen har ansvaret for sterk- og svakstrømsanleggene ved sykehuset i Kristiansand. Arbeidet med å oppgradere i alt 13 operasjonsstuer startet i 2011. Så langt er totalt ni stuer ferdigstilt og fire stuer gjenstår. Bakgrunnen for prosjektet var at operasjonsstuene ikke var oppgradert siden byggeåret 1989 og at de ikke tilfredsstilte dagens regelverk. 

Viktig løft

- I renoveringen har vi ribbet bort alt elektrisk, tatt ned himlinger og taksøyler og fjernet alle elektriske tavler. Stuene har fått nye systemhimlinger og nye taksøyler. Så har vi lagt inn nye tilførsler for nødstrøm, installert nye tavler, nye kurser og nytt belysningsanlegg., forteller Brødholt som er svært fornøyd med at det elektriske får et løft.
- Vi ser at man oppgraderer og tilpasser seg dagens krav på alle andre områder og at ny kunnskap og metoder implementeres, mens de tekniske anleggene ofte forblir uendret. Derfor er vi glad for at dette prosjektet ble prioritert, sier han.
Han er også fornøyd med at konvensjonelle lyskilder blir byttet ut med LED
- Med dagens lysanlegg bestående hovedsakelig av armaturer med lysrør bruker vi mye tid på utskifting av lyskilder. Med overgang til LED forventer vi å få frigjort en god del kapasitet på elektroseksjonen som vi kan benytte til annet og mer givende arbeid, sier Brødholt.

Godt samarbeid

Det er Glamox som har levert belysningen til operasjonsstuene. Bravida har stått for installasjonsarbeidet, mens Rambøll i samarbeid med elektroseksjonen på sykehuset har stått for prosjekteringen. Brødholt er godt fornøyd med samarbeidet med de tre bedriftene.
- Vi har fått god oppfølging. Prosjektmedarbeiderne har vært kreative og samarbeidsvillige og har kommet opp med gode løsninger.